• Fırat Orhan

ARAÇ HURDAYA NASIL ÇIKARILIR? HURDA BELGESİ NASIL ALINIR?

Ömrünü tamamlamış, hasar görmüş / kazalı, farklı sebeplerden işlevini tamamlamış veya bunlara benzer nedenlerden dolayı trafiğe çıkamayacak bir aracınız mı var? Bu aracı hurdaya mı çıkartmak istiyorsunuz? Peki ya, Araç hurdaya nasıl çıkarılır? Konuyla ilgili detaylıca size aydınlatalım ...
Trafiğe çıkamayacak durumdaki araçların nasıl çekileceği, nasıl hurdaya çıkarılacağı hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz yazımızda, aracınızı hurdalığa göndermek için adım adım yapmanız gerekenleri bulabilirsiniz. Peki, araç hurdaya nasıl çıkarılır? İşte ayrıntılar aşağıda.Araç Hangi Hallerdeyken Hurdaya Çıkarılır ?

Yanık Araç

Bir aracın hurdaya ayrılabilmesi için bazı şartların mevcut olması gerekmektedir. Buna göre;

Araç kullanılamaz hale gelmişse, yanmışsa, aşırı paslanmışsa, yaşını doldurmuşsa, devamlı işleme tabi olması gerekiyorsa ve sigorta masrafı gerekiyorsa araç hurdaya ayrılır.
Araç Hurdaya Nasıl Çıkarılır ?

Araç muayene istasyonu
TÜVTÜRK Muayene İstasyonu

Aracın hurdaya çıkarılması için ilk olarak araç plaka ve

ruhsatı olmak kaydıyla TÜVTÜRK’e götürülür (eğer araç yürüyemeyecek durumdaysa çekici yardımıyla götürülür). TÜVTÜRK ‘’araç muayene araç trafiğe çıkmaya salih değildir’’ tespiti yapılır. Gerekli işlemlerin yapılması halinde araç Makine Mühendisleri Odası’na gönderilir. Bu şekilde aracınızı hurdaya çıkarmış olursunuz.Aracı Hurdaya Çıkarmak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir ?

Aracın hurdaya çıkarılabilmesi yapılabilmesi için aşağıda belirtien şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.


Çekiciye Yüklenmiş Araba

  • Araç için ilgili vergi dairesinden alınmış motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası, trafik idari para cezası olmaması.

  • Karayolları Genel Müdürlüğüne idari para cezası ile geçiş ücreti borcu bulunmadığının elektronik ortamda yapılacak sorgu ile anlaşılması veya aracın hurdaya çıkarılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı.

  • Yine araç kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi kısıtlayıcı şerhlerin bulunmaması varsa kaldırılması gerekmektedir.
Araç hurdaya çıkarılınca araca ait tescil plakası iptal edilir. Araç tescil belgesi, üzerine "Hurdaya

Kazalı - Hurda Durumundaki Ara.

çıkarılmıştır" damgası işlenerek araç sahibine verilir. Araçın hurdaya çıkarıldığına dair bilgi elektronik ortama kaydedilir. Hurdaya çıkarılan araç bilgileri elektronik ortamda "Gelir İdaresi Başkanlığına", elektronik ortamda bildirimin mümkün olmaması halinde ise en fazla on beş iş günü içinde yazılı olarak ilgili vergi dairesine bildirilir. Hurdaya çıkarılan araç yeniden tescil edilemez. Ancak, hurdaya çıkarılan aracın kullanılabilir durumdaki motoru ile diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir ve kullanıldığı aracın kayıtlarına işlenir.

Hurdaya çıkarılan araçların "hurdaya çıkarılmıştır" damgası işlenerek sahiplerine verilen araç tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır.


Araçların Hurdaya Çıkarılması İçin Gerekli Belgeler Nelerdir ?

Araç Hurda'ya Çıkarma İşlemi (Sahibinin Başvurusuyla)

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi

3. Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu (Bu form sadece M1 ve N1 araçlar için gereklidir, diğer kategorilerdeki araçlar için zorunlu değildir.)


Araç Hurda'ya Çıkarma İşlemi (Resmi Taşıtlar)

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi

3. Taşıt Muayene ve Kontrol Raporu (237 Taşıt Kanunu m.13'e göre 3'lü komisyon raporu)

4. Araç kayıttan düşme ve bertaraf formu (Bu form sadece M1 ve N1 araçlar için gereklidir, diğer kategorilerdeki araçlar için zorunlu değildir.)


Araç Hurda'ya Çıkarma İşlemi (Mücbir Sebeple Teslimi Mümkün Olmayan Araç )

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)

3. İlgili mahkeme kararı/Resmi kurumlarca düzenlenmiş belge


Araç Hurda'ya Çıkarma İşlemi (Tescil Bilgileri Çalıntı Araçta Kullanılan Araç )

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi

3. İlgili kolluk veya adli makamlardan alınmış belge


Araç Hurdaya Ayırma 7020 (Teslim şartı olan)

Uygunluk yazısı düzenlendikten sonra araç sahibinin başvurusu üzerine;

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi

3. Taşıt Teslim TutanağıAraç Hurdaya Ayırma 7020 (Mevcut olmayan araç - iki aşamalı)

1. Aşama (Uygunluk yazısı düzenlenmek için aranan belgeler)

Taşıtın mevcut olmadığını gösteren; mahkeme kararı veya resmi kurumlarca (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı) düzenlenmiş belge veya taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme vb) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığından alınan yazı.

Aracın mevcut olmadığını gösteren bu belgelerden herhangi birinin bulunmaması halinde ise ARTES'te yapılacak son 5 yıla ilişkin sorgulama ile birlikte araç sahibinden alınacak ve işlem sonuç belgesi üzerine otomatik aktarılan taahhütname


2. Aşama (Hurdaya çıkarmak için aranan belgeler)

1. Kimlik

2. MTV'nin 1/4'ünün yatırıldığına dair belgeAraç Hurdaya Çıkarma 7020 (Motorlu taşıt vasfını kaybetmiş araç - iki aşamalı)


1. Aşama (Uygunluk yazısı düzenlenmek için aranan belgeler)

Taşıtın motorlu taşıt vasfını kaybettiğini gösteren; mahkeme kararı veya resmi kurumlarca (itfaiye tutanağı, polis veya jandarma birimlerince düzenlenen tespit tutanağı) düzenlenmiş belge veya taşıtın yurt dışına çıktığının ve çeşitli nedenlerle (müsadere, çalınma, yanma, trafik kazası, tahrip edilme vb) tekrar giriş yapmadığının belgelenmesi veya buna ilişkin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Dışişleri Bakanlığından alınan yazı


2. Aşama (Hurdaya çıkarmak için aranan belgeler)

1. Kimlik

2. Araç tescil belgesi (Yoksa Araç Özet Bilgileri Formu)

3. MTV'nin 1/4'ünün yatırıldığına dair belge


Bu bilgler ile araç hurda işlemleri yapılmaktadır.

65 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar