• Ceren Orak

ATIK MİNİMİZASYONU

Bu yazımızda sizlere “Atık Minimizasyonu” hakkında bilgi verip örnekleriyle açıklayacağız.


Günümüzün en büyük sorunlarından birisi de hiç şüphesiz ki çevre kirliliğidir. Bu kirliliklerin en temel sebepler arasında, çevresel atıklar sıralanmaktadır. Hem bulunduğumuz çevrenin hem de insanın sağlığını çok ciddi anlamda olumsuz bir şekilde etkileyen hem de tehdit eden çevre kirliliğinde, en çok tehlike yaratan atıklar arasında da endüstriyel nitelikli atıklar sıralanabilir. Bu tür atıkların meydana gelmesinde en etkili neden, sanayi devrimi ile tüm dünyanın büyük bir hızla sanayileşmesi olmaktadır. Çünkü sanayileşen birçok toplum, her ne kadar gelişiyor olsa da, birçok çevre sıkıntısının da oluşumuna etki etmektedir. Bu anlamda da en önemli çözümün atık minimizasyonu olduğu söylenebilir.
ATIK MİNİMİZASYONU İLE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ÖNLENEBİLİR

Bu anlamda çevre kirliliğinin önüne geçebilmek adına başarılı bir atık yönetiminin olması gerekecektir. Bunun için de atılması gereken ilk adımın tehlike unsuru yaratacak atık kaynaklarında azalmanın ve bu tür kaynakların kullanımının önlenmesi olacağı söylenebilir. Bu anlamda tüm atıkların da, sahip olduğu tür ve gruba göre ayrılması, bu şekilde de toplanması gerekmektedir. Aynı zamanda, bazı ürünler atık olsa dahi tekrardan kullanılabilecek duruma sahip oldukları için de, bu anlamda tekrar kullanıma sahip olabilecek atıkların varlığı da bu süreçte tespit edilmelidir. Çünkü geri dönüşüm, çevre kirliliği önemli ölçüde azaltan çalışma alanlarından birisi olmaktadır.
Bunun için de tekrar kullanıma sunulamayacak tüm atıkların, geri dönüşüme yönlendirilmesi, çevrenin sağlığına ve dolayısıyla da insan sağlığına önemli anlamda etki edecek unsurlar arasında yer almaktadır. Bunların haricinde de, eğer ki bir atık hem tekrar kullanıma müsait değilse, hem azalması sağlanamıyorsa hem de geri dönüşüm sırasında kullanılamayacak bir tür ise, bu atığın insan ve çevre sağlığı için mevzuata uygun olarak bölgeden uzaklaştırılması gerekecektir.


ATIK MİNİMİZASYONUNDA GERİ DÖNÜŞÜM

Atık minimizasyonu büyük bir öneme sahip olmaktadır. Çünkü bu çalışma ile, birçok atık geri kazanım yolunda kullanılmakta, dolayısıyla da kaynak tüketiminin ciddi anlamda azalmasında etkili olmaktadır. Verimliliğin artması ile de hem kurum ve kuruluşların maliyetleri azalmakta, hem de dünyanın en büyük sorunu olan çevre kirliliğinin bir nebze de olsa önüne geçilebilmektedir. Doğal dengenin korunuyor olması, endüstrinin çevreye vermiş olduğu tüm zararı da büyük ölçüde azaltması anlamına gelecektir.
ATIK MİNİMİZASYONU İÇERİSİNDE YER ALABİLECEK ATIKLAR

 • Laboratuvar kimyasalları (tolüen, ksilen, asitler, bazlar)

 • Atık boya çamurları

 • Kumlama atıkları

 • Yağlı hurdalar

 • Amalgam atıkları

 • Kullanılmış floresanlar (cıva içeren tüm lambalar)

 • Hidrolik yağlar

 • Antifreeze atıkları

 • Kablolar

 • Bor yağları

 • Formaldehit – Gluteraldehit atıkları

 • Yağlı metal taşları

 • Kontamine ambalajlar (IBC, Varil, Bidon, Teneke vb.)

 • Kullanılmış Yağ-Yakıt filtreleri26 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar