• Berkay Soran

ATMOSFER

Bu yazımızda size atmosfer ile ilgili bilgiler verip hava olaylarına göz gezdireceğiz.

Atmosfer; yerküreyi çepeçevre saran, yaşamın varlığını ve sürekliliğini sağlayan gaz örtüsüne verilen addır. Aynı zamanda atmosfere hava küre adı da verilmektedir. Kısaca atmosfer Dünya yüzeyini çevreleyen çeşitli gazlardan oluşmuş bir katmandır diyebiliriz. Atmosfer Dünya yüzeyini saran çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Bunlar; azot (%78), oksijen (%21) ve asal gazlar (%1); atmosferde sürekli bulunan ve miktarı sabit olan gazlardır. Karbondioksit ve su buharı ise atmosferde sürekli bulunan, miktarı yere ve zamana göre değişen gazlardır. Atmosferi oluşturan gazların yoğunluğu ise yerden yükseldikçe azalmakta ve katmanlara ayrılmaktadır. Bu katmanlar;  • Troposfer: Atmosferin yere yakın en alt katmanı troposferdir. Kalınlığı Ekvatorda daha fazla, kutuplarda ise daha azdır. Ortalama kalınlığı 11-16 km arasındadır. Atmosferi oluşturan gazların %75’i Troposfer’de bulunur. Bu katman su buharının büyük bir kısmını bünyesinde bulundurur ve doğal olarak iklim olayları bu katmanda yaşanmaktadır.

  • Stratosfer: Stratosfer, troposferin hemen bir üstünde bulunan katmandır ve derinliği yaklaşık 50 km civarındadır. Ozon tabakası bu katmanda bulunup Güneş'ten gelen zararlı ışınlardan Dünya'yı korumaktadır.

  • Mezosfer: Stratosferin üstünde bulunan katmandır. Bu katmanın uzunluğu yaklaşık 85 km olup Dünya'ya giren gök cisimlerinin parçalandığı katmandır.

  • Termosfer: Mezosferin bir üstünde ki katman olan Termosfer' de sıcaklık oldukça yüksektir. Yaklaşık olarak 650 km uzunluğunda bulunan bu katman gazların çok seyrek olarak bulunduğu katmandır.

  • Ekzosfer: Termosferin üstünde bulunan bu katman Dünya'nın en dış katmanıdır. Uzunluğu tam olarak hesaplanamasa bile yaklaşık 10.000 km olduğu düşünülmektedir. Gazlar çok az bulunmaktadır.

3 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar