• Samet Kavraz

BAKIR - HURDA BAKIR DÖNÜŞÜMÜNÜN ÖNEMİ - HURDA BAKIR FİYATLARI

Bugünkü konumuz hurda çeşitleri arasında en değerli madenlerden birisi olan Bakır Hurdası. Bakır hurdasının ekonomiye olan faydası, çevresel faydası nelerdir? Tarihte bakır hangi alanlarda kullanılmıştır? ve Bakır hurdası ile merak edilenlerin hepsi yazımızda. O zaman kaybetmeden yazımıza geçelim...


Bakırın ham hali ve üretilen ürünler, her ikisi de herhangi bir kalite kaybı olmadan geri dönüştürülebilir. Değer ve talep açısından bakır, demir ve alüminyumdan sonra en çok geri dönüştürülen üçüncü metaldir.

Bakır, uygarlıklar tarafından 10.000 yıldan fazla bir süredir kullanılmaktadır ve ilk zamanlardan beri geri dönüştürülmektedir. Geri dönüşüm sırasında herhangi bir bozulma yaşamadığı için, günümüzde kullanılan bakır ilk olarak binlerce yıl önce nesnelere dönüştürülmüş olabilir. Bakır, hurda metal toplayıcıları ve hurda metal geri dönüşüm işletmeleri tarafından oldukça değerlidir. Bakır alaşımlı metaller iyi iletkendir. Bakır elektriksel ve ısıl iletkenlik, yüksek süneklik ve işlenebilirlik özellikleriyle birlikte, onu endüstri tarafından en çok talep edilen metallerden biri yapar, sadece demir ve alüminyum tarafından gölgede bırakılır.Bakırın Tarihte KullanımıBakır, 10.000 yıldan fazla bir süredir insanlar tarafından kullanılmış ve geri dönüştürülmüştür. Kuzey Irak'ta bulunan bir bölgede yaklaşık M.Ö. 8700 tarihli bakır bir kolye bulunmuştur. M.Ö. 8000 civarında, bakır, taşın yerine geçti ve M.Ö .4000 yılına gelindiğinde Mısırlılar, bakırları ısıtıyor ve şekillere döküyorlardı. M.Ö. 3500 civarında, bakır işleme teknolojisi, Bronz Çağı'nın başlangıcına işaret eden cevherleri eritme işlemi keşfedildikçe büyümeye devam etti. İngilizceye "Kıbrıs Metali" olarak çevrilen, çok sevilen cevheri "aes Cyprium" olarak adlandırdılar. Bu isim cyprium olarak kısaltıldı ve daha sonra "Cyprium Coprum" olarak değiştirildi. Bu son terim, İngilizce "bakır" kelimesinin doğuşuydu.Bakır Geri Dönüşümünün Çevresel Önemi


Bakır, bitki ve hayvan sağlığı için gerekli olan önemli bir eser elementtir. Bakıra orta derecede aşırı maruz kalma sağlık riskleri ile ilişkili değildir. Diğer metallerde olduğu gibi , bakırın geri dönüşümünün önemli çevresel vardır. Bunlar, katı atık saptırma, işleme için azaltılmış enerji gereksinimleri ve doğal kaynakların korunmasını içerir. Örneğin, geri dönüştürülmüş bakırın enerji gereksinimleri, işlenmemiş cevherden yeni bakırın işlenmesinden % 85 ila %90 daha azdır. Koruma açısından bakır, yenilenemez bir kaynaktır, ancak bilinen rezervlerin yalnızca % 12'si tüketilmiştir. Bakır için ortaya çıkan çevresel bir zorluk, hala düşük geri dönüşüm oranlarına sahip olan ve sürekli artan elektrikli ürün üretiminde kullanılmasıdır. Ancak bu eğilim, elektronik geri dönüşüm girişimleri yoluyla daha iyiye doğru değişiyor.Bakır Geri Dönüşümünün Ekonomik ÖnemiBakır üretiminde Şili'nin hemen arkasında yer alan Amerika Birleşik Devletleri, bakır tedarikinde büyük ölçüde kendi kendine yeterli. ABD, dünyadaki bakır üretiminin yaklaşık % 8'ini üretiyor. Bununla birlikte, ABD bakır üretiminin neredeyse yarısı geri dönüştürülmüş malzemeden geliyor. Türkiye'de 1 yılda kullanılan bakır miktarı 400-450 bin ton civarındadır. Üretilen bakır miktarı ise 30-40 bin ton.


Türkiye, bu kadar kritik ve stratejik bir ürünü işlerini görebilmek için ikame etmek zorundadır. 2010 yılında, ABD'li geri dönüştürücüler ev içi kullanım ve ihracat için 1,8 milyon metrik ton bakır işlediler. Demir dışı metaller arasında yalnızca alüminyumdan sonra ikinci, 4,6 milyon ton geri dönüştürüldü. Geri dönüştürülmüş bakır hurdasının yarısından biraz fazlası, talaşlar ve makine tornaları dahil olmak üzere yeni hurda geri kazanımıdır, geri kalanı ise elektrik kablosu, eski radyatörler ve sıhhi tesisat borusu gibi eski tüketici sonrası hurdalar.Bakır Ürün Değeri


Hurda saf bakır ise ve istenmeyen herhangi bir şeyle kirlenmemişse, ondan yüksek kaliteli bir ürün yapılabilir. Benzer şekilde, hurda yalnızca bir alaşım bileşiminden oluşuyorsa, yeniden eritmede bileşimin bir miktar ayarlanması gerekmesine rağmen, iyi kalitede bir ürüne yeniden eritmek daha kolaydır.

Hurda karıştırılırsa, kirlenirse veya lehim gibi başka malzemeler içerirse, yeniden eritildiğinde bileşimi seçilen bir spesifikasyonun sınırları dahilinde ayarlamak daha zor olacaktır. Kurşun veya kalayın dahil edildiği, ancak zararlı safsızlıkların bulunmadığı yerlerde, kurşunlu bronz yapmak için daha fazla kurşun veya kalay ilavesiyle bileşimi ayarlamak genellikle mümkündür. İstenmeyen karışıklıklarla kirlenmiş bazı hurdalar için eritme sırasında bazen seyreltmek mümkündür, böylece kirlilik seviyesi kabul edilebilir bir spesifikasyon dahiline gelir. Tüm bu teknikler, hurda değerinin çoğunu korur. Hurdanın kabul edilebilir sınırların ötesinde kontamine olduğu durumlarda, birincil bakır kaynaklarına yararlı bir tamamlayıcı sağlayan geleneksel ikincil metal arıtma tekniklerini kullanarak onu saf bakıra yeniden rafine etmek gerekir.


Bakır Hurda Fiyatları


  • Kızıl Talaşı RG5 23500 ₺ | Ton

  • Dişli, Kızıl Parça 25500 ₺ | Ton

  • Bakır Tel 31500 ₺ | Ton

  • Klima Borusu 27500 ₺ | Ton

  • Bakır Talaşı 25500 ₺ | Ton

  • TTR Kırma (Granür) 31500 ₺ | Ton

  • Antigron Kırma (Granür) 31500 ₺ | Ton

  • Soyma Bakır 31500 ₺ | Ton

  • Lama İmalat Artığı 31500 ₺ | Ton

  • Kırkambar Yanık bakır 27500 ₺ | Ton


5 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar