• Ceren Orak

ÇÖLLEŞME NEDİR?

Bu yazımızda sizlere çölleşme nedir? çölleşmenin nedenleri nelerdir? çölleşmeyi önlemek için neler yapılmalıdır? gibi soruların cevaplarını bulup, açıklayacağız.

Kurak, yarı-kurak iklim bölgelerinde arazinin yağış alma, su tutma kapasitesinin azalması ve doğal bitki örtüsünün tahrip olarak toprak erozyonunun yaşanmasıdır. Çölleşme aynı zamanda toprağın susuzlaşması ve çoraklaşması anlamına da gelmektedir. Bu durum, insanlar ve diğer tüm canlıların alıştıkları ortam şartlarının değişmesi anlamına gelmektedir. Çünkü çölleşme yaşam alanlarında meydana gelmesinden dolayı insanların yaşam alanlarında büyük sorunlar yaratmaktadır.ÇÖLLEŞMENİN NEDENLERİ?


Çölleşme sonucunda su kaynaklarının kuruması, bitki örtüsünün tahribi, erozyon ve biyoçeşitliliğin azalması gibi doğal ortamdaki bozulmanın yanında yaşam kalitesinin düşmesi, kıtlık ve göç gibi sosyoekonomik sorunlar da ortaya çıkar.

 • İklim değişikliği sonucu yaşanan kuraklık

 • Nüfus artışı ve su kaynaklarının fazla tüketimi

 • Yanlış tarım ve sulama uygulamaları

 • Aşırı otlatma
ÇÖLLEŞMEYİ ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?


 1. Doğal kaynakların israf edilmeden kullanılması

 2. Bilimsel ölçütlere göre arazi kullanım planlarının yapılması

 3. Çölleşme ile mücadelede yerel halkın sürece dâhil edilmesi

 4. Su kaynaklarının korunması

 5. Bitki örtüsünün korunması ve ağaçlandırma çalışmalarının yapılması

 6. Bölge şartlarına uygun tarım ürünlerinin tercih edilmesi

 7. Aşırı ve yanlış sulamanın önüne geçilerek damla sulama gibi yöntemlerin tercih edilmesi

 8. Mera ve otlakların aşırı otlatmaya karşı korunması


43 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar