• Aleyna İpçi

DOĞAMIZIN TOPRAKLARI 101 - TOPRAK SORUNU

En son güncellendiği tarih: 2 Kas 2020

Dünyada toprak sorunu nasıl çözülecek? Doğamızın en genel sorunu topraklar. Geçmişten günümüze tabiatın bize sunduğu her şeyi topraklarımıza borçluyuz. Peki toprağa olan borcumuzu nasıl ödeyeceğiz. Gelin bugün biraz bunun hakkında konuşalım…Nüfus artışı, iklim değişikliği ve geniş çaplı göç nedeniyle 21. yüzyılda karşılaştığımız sorunlarda arazi sorunu önemli bir yer tutmaktadır. Maldivler‘in başkenti Male'ye kuşbakışı baktığınızda, Hint Okyanusu'nda yüzüyormuş gibi yüksek gökdelenlere sahip bir şehir göreceksiniz. Bu ada şehrinin uzunluğu ancak artabilir. 2006'dan bu yana kentsel nüfus %52 arttı. 2014 nüfus sayımında 158.000 nüfus vardı ve bu insanların tümü 5.7 kilometrekarelik bir alanı barındırmak zorunda. Buradaki arazi o kadar kıymetli ki, yolda kaldırım yok ve insanların bir çizgi boyunca yürüyebilecekleri yeterli genişlik yok. Kira o kadar pahalı ki, fakir bir bölgede 23 metrekarelik bir apartman dairesinde 40 kişi yaşıyor. İnsanlar bu şekilde yaşarsa suç ve şiddet artacaktır. Şehirdeki çöpler denizde yeni bir ada yarattı.


1990'lı yıllarda şehrin binaları iki katlı binalar olsa da bugün 8 ve 25 kata ulaşan ortalama insan sayısı az değil. Kentsel nüfus arttıkça sosyo-ekonomik sorunlar da artıyor. Dünya nüfusu her yıl 83 milyon artıyor. Nüfus artışı arazi sorununu giderek daha açık hale getirdi. Birleşmiş Milletler bugün 7,6 milyar olan dünya nüfusunun 2050'de 9,8 milyara ve 2100'de 11,2 milyara ulaşacağını tahmin ediyor. Tüm bu insanlar yiyecek, su ve enerji üretmek için yaşayacak, çalışacak ve toprağa ihtiyaç duyacak. Araba sürmek için yollara, arabalarını park etmeleri gereken alanlara ihtiyaçları olacak ve eğer şanslılarsa, eğlenmek ve dinlenmek için bolca yer var. Arazide bu kadar çok insanı yönetmenin etkisi, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biridir.Yaşanabilir Toprak Mı?

Yeryüzündeki 13,4 milyar hektarlık buzsuz arazinin 11 milyar insanı barındırabileceği düşünülebilir. Bununla birlikte, Sibirya ve Avustralya'nın dışında olduğu gibi iklim ve mesafe sorunları nedeniyle birçok arazi kullanılamaz. Öte yandan şehirlerin büyüme kapasitesi de sınırlıdır. California Bilimler Akademisi'nden Jonathan Foley, dijital popülasyonlara odaklanmanın yanıltıcı olduğunu söyledi. Nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde, dünya kaynaklarının kişi başına kullanımı çok daha azdır. Gelişmiş ülkelerde tüketim görece yüksektir. Yerleşimler dünya topraklarının yalnızca %3'ünü oluşturmaktadır. Bunların %35 ila %40'ı tarımda kullanılmaktadır. Tarımsal üretime uygun sadece 445 milyon hektar arazi var. Araştırmacılar, artan gıda, biyoyakıt, endüstriyel ormancılık ve kentsel genişleme talebinden dolayı, tüm arazi bankasının 2050 yılına kadar kullanılacağını tahmin ediyor. Peki 21. yüzyılda artan nüfusun ihtiyaçları nasıl karşılanacak?Tarım Alanları

Ormansızlaşmanın %80'i tarım arazisi açmaktır. Foley'e göre bugün toprağı etkili ve verimli bir şekilde kullanmıyoruz. "Tarım arazilerinin %75'i hayvancılığın gıda ihtiyacını karşılamak için kullanılıyor. Ayrıca gıda ürünlerinin %40'ı atılıyor". Bu nedenle, daha az et yemek ve yiyecek israfını azaltmak iyi bir çözümdür.Deniz Seviyesi Git Gide Yükseliyor

Tarih boyunca ticaret, kıyı kentlerinde refahın ve orta sınıfın büyümesine yol açmıştır. Araştırmalar, 2000 yılında deniz kenarında 625 milyon insanın yaşadığını gösteriyor. 2060 yılında bu sayının 1 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Kentleşme ve iklim değişikliğinin etkisiyle bu alanlar giderek daha hassas duruma geldi. Yükselen deniz seviyeleri, Maldivler gibi ada ülkelerinde ve Miami gibi kıyı kentlerinde arazi kaybına neden olacaktır.


Bangladeş gibi ülkelerde, arazinin% 80'inin sular altında kaldığı toprak giderek daha fazla değer kazanıyor. İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde bile sellerin yol açtığı konut hasarı milyarlarca pound zarara neden olmuştur. Hollanda, kıyı bölgelerinde suyun taşıp çekilebileceği alanlar bırakarak bu sorunun üstesinden gelindi.İklim Değişikliği Göçe Teşvik Ediyor

Hava şartlarından kaynaklanan doğal afetler nedeniyle her yıl 21,5 milyon insan göçe zorlanıyor. Örneğin, Kanada eski Başbakanı ve Dünya Mülteci Konseyi Başkanı Lloyd Axworthy'ye göre, “Kuzey Suriye'deki kuraklık, kırsal alanlardan Halep gibi şehirlere büyük ölçekli göçlere yol açtı. Bu, bugüne kadar devam eden korkunç çatışmalara neden oldu. " UNHCR verilerine göre 2016 yılında 65,6 milyon kişi çatışma nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı". Bu, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek sayı. Savaş, kıtlık ve kuraklık nedeniyle göçe zorlanan insanlar için yerleşim yeri konusu önemli bir konu haline geldi. Geçen yıl 22,5 milyon kişi iltica için başka ülkelere göç etti. Sadece 190.000'i yerleşim yeri buldu. Geri kalanı kamplarda ya da vatansız. Öte yandan sığındıkları ülke, bu sorunu çözmek için zaten sınırlı olan kaynaklarını kullanmalıdır.Şehirleşme De ve Gecekondulardaki Artış

Bugün dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşıyor. Tüm bu insanların sağlık, eğitim, istihdam gibi ihtiyaçlarının karşılanması da büyük sorunlara neden olabilir. Şehir hayatı dikkatli bir planlama gerektirir. Bunlar olmadan altyapısız büyük gecekondu mahalleleri olacaktır. Bugün, en büyük kentleşme Afrika ve Asya'da yaşanıyor. 2020 yılına kadar Afrika, şehirlerde yaşayan 560 milyon insanla dünyanın en şehirleşmiş ikinci kıtası olacak. Asya'da kentsel nüfus 2,4 milyara ulaşacak. Ancak OECD verileri, Afrika'daki kentsel altyapının kentleşme oranının gerisinde olduğunu gösteriyor.


Rockefeller Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi Nüfus Laboratuvarı başkanı Joel Cohen, yoksul bölgelerdeki nüfusun daha hızlı arttığını ve bunun da gecekondu sakinlerinin sayısında artışa yol açtığını söyledi. 21. yüzyılın sonunda gecekonduların nüfusunun bir milyar artacağı tahmin ediliyor. Dünyada daha fazla insan yaşıyor olabilir. Ama 21. yüzyılda, bence asıl soru kimin hangi toprağı paylaşmak istediğimiz.

26 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar