• Ceren Orak

ENTEGRE ATIK YÖNETİMİ NEDİR?

Bugün sizlere entegre atık yönetimi nedir ve entegre atık yönetimi Türkiye de nasıldır. Bunlardan bahsedeceğiz.

Entegre Atık Yönetimi, atıkların bütüncül bir şekilde yönetilmesi işine ya da diğer bir tanımla, atık yönetiminin entegre olarak tüm atıklara beraber uygulanması anlamına gerekmektedir. Tüm atıkların öncelikle azaltılması, azaltılamadığı durumda, yeniden kullanılması eğer bu da mümkün değil ise, önce geri dönüşüm ve sonra enerji geri kazanımı yapılmalıdır. Bu uygulanan yöntemlerden sonra, elimizde kalan atığa ya da bu yöntemleri uygulayamadığımız atıklara yapılacak en son işlem bertaraftır (Düzenli depolama, Yakma gibi).Entegre atık yönetimi, bir bölgede oluşan atığın ayrı biriktirilmesi, toplanması, taşınması, aktarılması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması ve nihai olarak bertaraf edilmesi faaliyetlerinin çeşitli kurumların sorumluluklarının önceden belirlendiği, tek bir plan çerçevesinde gerçekleştirilmesidir. Entegre atık yönetiminde, atık yönetiminin tüm girdi ve çıktıları bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilir. Entegre atık yönetiminin amaçlarından biri de çevresel sürdürülebilirliği ekonomik olarak da sağlamaktır.

Bütüncül Bir Atık Yönetim Sistemi: Entegre atık yönetimi bir bölgede oluşan atıkların bileşimini oluşturan bütün maddeleri ve üretim kaynaklarını kapsamalıdır.

Ekonomik Değer: Katı atık sisteminden sağlanabilecek ekonomik değerler, yeniden kullanılabilir malzeme, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, enerji kazanımı, kompost ve benzeri kaynaklı ürünlerdir. Bunlardan temin edilecek gelir, piyasa şartları ve yapılacak yatırımın maliyeti ile orantılı olmalıdır.

Esneklik: Entegre atık yönetim sistemi, çevresel, mekânsal ve atık özelliklerinde zamana bağlı olarak meydana gelebilecek çeşitli değişikliklere uyum sağlayabilecek esneklikte olmalıdır.

Bölgesel Planlılık: Planlamanın verimli olması, toplanacak atık miktarına dolayısıyla da nüfusa bağlıdır. Bu sebeple büyükşehirler dışındaki yerleşim alanları için bölgesel planlamalar yapılmalıdır.


TÜRKİYE'DE ATIK YÖNETİMİ

Türkiye’de özellikle AB uyum yasaları nedeniyle katı atık yönetimi belediyeler için bir zorunluluk haline gelmiş ve katı atık yönetimini benimseyen belediyelerin sayısı artmaya başlamıştır.

Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Tesisleri Anketi; lisanslı veya geçici faaliyet belgeli tüm atık bertaraf ve geri kazanım tesisleri ile lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına işletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uygulandı. Anket sonuçlarına göre 2014 yılında 117 atık bertaraf tesisi ve 868 geri kazanım tesisi olmak üzere toplam 985 tesisin faaliyet gösterdiği tespit edildi.


10 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar