• Berkay Soran

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI (2.BÖLÜM)

Bu yazımızda güncel çevre sorunlarının 2. kısmına bakacağız.


6.BUZULLARIN ERİMESİ

Buzullar sanayi devriminden bu yana hızla erimeye devam ediyor. Bunun en temel nedeni insan etkileridir diyebiliriz. Sanayi Devrimi'nden sonra kullanılan yenilenemeyen enerji kaynaklarından dolayı atmosferdeki sera gazı emisyonları sıcaklıkların artmasına sebep olmuştur. Sıcaklıkların artması buzullara daha büyük bir etki bıraktı ve hızla erimelerine sebep olmuştur. Önümüzdeki yıllarda en aza indirgesek bile şu anda bıraktığımız etki nedeniyle buzullar hızla erimeye devam edecektir. Yapılan incelemelerde ise bu kadar kontrolsüz devam edilirse 2040 yılında Kuzey Kutbu'nun tamamen yok olacağı öngörülüyor.
7. ORMANSIZLAŞMA

Ormanlarımız doğal karbondioksit yutaklarıdır ve taze oksijen üretmenin yanı sıra sıcaklık ve yağışın düzenlenmesine yardımcı olur. Ormansızlaşma ise ağaçların kalıcı olarak ortadan kaldırılmasıdır diyebiliriz. Yapılan bilimsel araştırmalara göre DÜnya'da ormanlar karanın %30' undan fazlasını kaplamaktadır. Fakat günümüzde insanoğlunun sürekli olarak tüketimde bulunması ve ağaçları yok ederek ormansızlaşmaya neden olmasıyla birlikte orman sayılarımız günden güne azalmaktadır. Ormansızlaşma güncel çevre sorunlarımızın en önemli sorunlarından biridir.8.BİYOÇEŞİTLİLİK KAYBI

Biyoçeşitlilik, tüm biçimleri ve tüm etkileşimleri ile yeryüzündeki yaşamın çeşitliliğine denir.Bir bölgede bulabileceğiniz tüm farklı yaşam türleri biyoçeşitliliği göstermektedir. Çeşitli hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve hatta doğal dünyamızı oluşturan bakteriler gibi mikroorganizmalar. Biyoçeşitlilik kelimesi biyolojik çeşitlilikten gelmektedir. Genlerden ekosistemlere kadar tüm seviyelerindeki Dünya üzerindeki yaşam çeşitliliğini ifade eder. Dünyadaki bu canlıların her biri birlikte çalışarak, besin ağını kurarak bir yaşamsal dengeyi sağlarlar ve ekosistemleri oluştururlar. Biyoçeşitlilik kaybı da çevre sorunlarımızın başlarında gelmektedir.9. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, son birkaç yüzyılda su yüzüne çıkan bir başka çevresel sorundur. Fosil yakıtların yakılmasıyla atmosferin sıcaklığının artması ve endüstriler tarafından zararlı gazların salınması nedeniyle oluşan küresel ısınmanın yükselmesi nedeniyle oluşur.

İklim değişikliğinin çeşitli zararlı etkileri vardır, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kutup buzullarının erimesi, mevsimlerin değişmesi, yeni hastalıkların ortaya çıkması, sellerin sık sık meydana gelmesi ve genel hava senaryosundaki değişikliklerle sınırlı değildir. Tüm bu durumlara baktığımızda iklim değişikliğinin altında birçok sorun yattığını ve aslında çoğu güncel çevre sorununu bünyesinde bulundurduğunu görmekteyiz.10.AZOT DÖNGÜSÜ BOZUKLUĞU

İnsanlar tarafından nitrojen kullanımının etkilerini genellikle görmezden geliriz. Azot, tüm yaşamın çok önemli bir bileşenidir. Nitrojen döngüsü dengeli olmadığında sorunlar ortaya çıkar. Daha kullanışlı bir forma dönüştürüldüğü veya "sabitlendiği" bir sürece fiksasyon denir. Fiksasyon biyolojik olarak ve yıldırımla gerçekleşir veya endüstriyel olarak yapılabilir. İnsanlar nitrojen gazını amonyağa (NH3-) ve doğal olarak sabitlenmiş nitrojen miktarını desteklemek için nitrojen açısından zengin gübrelere dönüştürmeyi öğrendikten sonra bunu sıkça kullanmaya başladırlar. Azot bağlayan mahsullerin ekimi ve insan yapımı gübre üretimi yoluyla yeryüzündeki azot fiksasyonunun yaklaşık% 50'sinden tarımın sorumlu olabileceği tahmin edilmektedir. Azot bitki talebinden daha fazla kullanıldığında topraktan su yollarına sızabilir ve ötrofikasyona katkıda bulunur. Sudaki aşırı nitrojen seviyeleri, bitki ve alg büyümesinin aşırı uyarılması yoluyla deniz ekosistemlerini engelleyebilir. Bu, ışığın daha derin sulara girmesini engeller ve böylece deniz nüfusunun geri kalanına zarar verir. Sorun nitrifikasyon ve denitrifikasyon sırasında da ortaya çıkabilir. Kimyasal işlem tamamlanmadığında nitröz oksit (N2O) oluşabilir. N2O, küresel ısınmaya katkıda bulunan güçlü bir sera gazıdır. Kısaca insanoğlunun yaptığı bu nedenden ötürü bir çevre sorunu daha ortaya çıkmıştır.
11. SÜRDÜRÜLEMEZ ATIK ÜRETMEK

Aşırı tüketimimiz nedeniyle oluşan devasa atık üretimi, çevre için büyük bir tehdittir. Bu aşırı tüketim, plastik ambalaj, toksik e-atık ve su yollarımıza sızan zararlı kimyasallar şeklinde biyolojik olarak parçalanamayan çöpleri ortaya çıkarır. Bu atıklar, düzenli depolama alanlarına düştüğünde, muazzam miktarda metan üretir ve bu, yüksek küresel ısınma potansiyeli nedeniyle en kötü sera gazlarından biridir. Sera gazı da küresel ısınmayı en çok tetikleyen nedenlerden biridir.12. ASİT YAĞMURLARI

Asit yağmuru, atmosferdeki belirli kirleticilerin varlığından kaynaklanır. Asit yağmuru, fosil yakıtların yanması veya patlayan volkanlar veya atmosfere kükürt dioksit ve nitrojen oksit bırakan çürüyen bitki örtüsünden kaynaklanabilir. Asit yağmuru, insan sağlığı, yaban hayatı ve suda yaşayan türler üzerinde ciddi etkileri olabilen bilinen bir çevre sorunudur.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar