• Berkay Soran

GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

En son güncellendiği tarih: Oca 23

Bu yazımızda size güncel çevre sorunlardan bahsedip 20 güncel çevre sorununa değineceğiz.


Çevremiz sürekli değişiyor. Bu gerçeği inkar edemeyiz. Bununla birlikte, çevremiz değiştikçe, onu çevreleyen sorunların giderek daha fazla farkına varma ihtiyacı da artar. Büyük bir doğal afet akışı, ısınma ve soğuma dönemleri, farklı hava durumu modelleri ve çok daha fazlasıyla, insanların gezegenimizin ne tür çevresel problemlerle karşı karşıya olduğunun farkında olması gerekiyor.


Küresel ısınma, mevcut geçim kaynaklarımız hakkında tartışmasız bir gerçek haline geldi; gezegenimiz ısınıyor ve biz kesinlikle sorunun bir parçasıyız. Ancak endişelenmemiz gereken tek çevre sorunu bu değil. Dünyanın her yerinde, insanlar her gün çok sayıda yeni ve zorlu çevre sorunlarıyla karşı karşıyadır. Bazıları küçük birer çevre sorunudur ve yalnızca birkaç ekosistemi etkiler, ancak diğerleri zaten bildiğimiz gibi çok büyük çevre sorunlarıdır ve tehlikelidir.


20 GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI


1.KİRLİLİK

7 ana kirlilik türü vardır - hava, su, toprak, gürültü, radyoaktif, ışık ve termal kirlilik. Bunlar çevremizi birçok yönden etkileyen başlıca nedenlerdir. Tüm bu kirlilik türleri birbiriyle bağlantılıdır ve birbirini etkiler. Su kirliliği petrol sızıntısı, asit yağmuru, kentsel yüzey akışından kaynaklanırken, hava kirliliği endüstriler ve fabrikalar tarafından salınan çeşitli gazlar ve toksinler ile fosil yakıtların yanmasından kaynaklanmaktadır; toprak kirliliği büyük ölçüde, toprağı temel besin maddelerinden mahrum eden endüstriyel atıklardan kaynaklanır.2. Toprak Bozulması

Küresel olarak, gıda güvenliği, toprakların ürün üretmek için iyi durumda olup olmadığına bağlıdır. BM tahminlerine göre, yılda yaklaşık 12 milyon hektar tarım arazisi ciddi şekilde bozuluyor. Topraklar birçok nedenden dolayı zarar görür. Bu tür nedenler arasında erozyon, aşırı otlatma, kirletici maddelere aşırı maruz kalma, monokültür ekimi, toprak sıkıştırma, arazi kullanımı dönüşümü ve daha pek çoğu yer alır. Günümüzde, sürmeden yapılan tarımdan, teras yapımı yoluyla su tutmaya kadar çok çeşitli toprak koruma ve restorasyon teknikleri mevcuttur.3. Küresel Isınma

Küresel ısınma gibi iklim değişiklikleri, sera gazı emisyonu gibi insan uygulamalarının sonucudur. Küresel ısınma okyanusların ve yeryüzü yüzeyinin yükselen sıcaklıklarına yol açarak sel, kutup buzullarının erimesi, deniz seviyelerinde yükselme ve ayrıca ani sel, kasırga, orman yangınları, kuraklık, aşırı kar gibi doğal olmayan yağış modellerini içeren doğal afetlere neden olur.4. Aşırı nüfus

Gezegenin nüfusu, su, yakıt ve yiyecek gibi kaynak sıkıntısı ile karşı karşıya olduğu için sürdürülemez seviyelere ulaşıyor. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfus patlaması zaten kıt olan kaynakları zorluyor. Aşırı büyüyen nüfusların gıda ihtiyacını karşılamak için kimyasal gübre, böcek ilacı kullanarak gıda üretmek için yoğun tarım uygulanmıştır ve bu ilaçlar çevreye zarar vermiştir. Aşırı nüfus, aynı zamanda önemli güncel çevre sorunlarından biridir.5. Doğal Kaynak Tüketimi

Bir diğer önemli çevre sorunu doğal kaynakların tükenmesidir. Biz insanlar, tüm ihtiyaçlarımızı karşılamak için neredeyse 1,5 Dünya'ya ihtiyaç duyacak kadar çok doğal kaynak kullanıyoruz. Bu, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerindeki yoğun sanayileşme nedeniyle gelecekte daha da artacaktır. Doğal kaynakların artan kullanımı, sanayileşme, nüfus artışı ve hava kirliliği gibi bir dizi başka çevresel sorunlara yol açar. Bunun yanında doğal kaynakların tükenmesi zamanla bir enerji krizine yol açacaktır. Pek çok doğal kaynaktan salınan kimyasallar iklim değişikliğine katkıda bulunmaktadır. Fosil yakıt tüketimi, temel olarak küresel ısınma ve iklim değişikliğinden sorumlu olan sera gazlarının emisyonuna neden olur. Küresel olarak insanlar güneş, rüzgar, biyogaz ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmek için çaba harcanmaktadır.

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar