• Uğurcan Taşar

HANGİ ÜLKELERİN SIFIR EMİSYON HEDEFİ VAR?(3.BÖLÜM) '

En son güncellendiği tarih: 6 Kas 2020

Sıfır karbon emisyonu hedefindeki ülkeler hakkında sizleri bilgilendirmek için ülkeleri liste halinde sizi bilgi yoğunluğuyla sıkmadan aktarıyoruz. Haber serimizin üçüncü bölümünde ise listemizde birçok ülke var ve gelin hep beraber inceleyelim...


(Bu liste en son 22 Eylül 2020'de güncellenmiştir. Numaralandırma önceki bölümdeki numaralardan devam etmektedir. )


İnsanlar fosil yakıtları kullanarak, ormanları keserek ve çiftlik hayvanları yetiştirerek iklimi ve dünyanın sıcaklığını giderek daha fazla etkiliyor. Bu, atmosferde doğal olarak oluşan gazlara muazzam miktarlarda sera gazı ekleyerek sera etkisini ve küresel ısınmayı artırıyor. Fakat Dünya çapında kuruluşlar ve ülkeler, küresel ısınmayı yavaşlatmak ve doğal olarak etkilerini engellemek için çeşitli çalışmalar yapıyorlar.


Bunlardan bir tanesi de sıfır karbon emisyonu üretme hedefi. Umuyoruz ki Dünya çapındaki tüm ülkeler bu sıfır emisyon hedeflerine en kısa zamanda ulaşır ve dünyamız daha temiz ve yaşanabilir bir yer olur.10 - Fiji

Hedef tarih: 2050

Durum: BM'ye ibraz edildi.

Notlar: 2017'deki BM iklim zirvesi Cop23'ün başkanı olarak Fiji devleti, liderliğinin verdiği sorumlulukla beraber ekstradan bir çaba gösterdi. Fiji devleti, 2018'de, ekonominin tüm sektörlerinde net sıfır karbon emisyonu hedefiyle BM'ye bir plan sundu. Hatta "çok hırslı ve istekli" planı, karbon seviyelerini düşürme yönünde. Ancak bu plan, yeni teknolojilere ve uluslararası desteklere bağlı.
11 - Finlandiya

Hedef tarih: 2035

Durum: Ülke İçi Koalisyon Anlaşması

Notlar: Bir hükümet kurma görüşmelerinin bir parçası olarak , Haziran 2019'da beş siyasi parti, ülkenin iklim yasasını güçlendirmek için anlaştı. Ülkenin hedefi ise, yol yapım endüstrisi ve elektrik üretimi için turba yakmanın aşamalı olarak kaldırılması olarak belirtildi.
12 - Fransa

Hedef tarih: 2050

Durum: Hukuk sürecinde

Notlar: Fransız milletvekilleri, İngiltere ile aynı gün olan 27 Haziran 2019'da net sıfır hedefi belirledi. Fakat hükümetin önerdiği iklim ve enerji paketinin diğer kısımları üzerinde mutabakat sağlanamamıştır. Tartışmalı bir şekilde, nükleer santral kapanışlarının ertelenmesini önerildi. Yeni kurulan İklim Yüksek Konseyi, Haziran ayındaki ilk raporunda, Fransa'nın karbon nötrlüğü hedefine ulaşmak için emisyon azaltma hızını üç katına çıkarması gerektiğini tavsiye etti.
13 - Almanya

Hedef tarih: 2050

Durum: Hukukta (tür)

Notlar:  Almanya'nın ilk büyük iklim kanunu Aralık 2019'da yürürlüğe girdi. Kanunla beraber, önümüzdeki on yıl için sektöre özgü yıllık emisyon bütçelerini detaylandırıldı ve bir uzman komisyonu kurdu. Taşımacılık ve binalar için karbon fiyatlandırması, kömürün kullanımdan kaldırılması ve elektrikli araçlar için destek içeren bir politika paketi ile desteklendi. Yasanın yürürlüğe girmesi, Almanya'nın 2050 yılına kadar sera gazı nötralize etme çalışmalarını "sürdüreceğini" gösteriyor diyebiliriz.
14 - Macaristan

Hedef tarih: 2050

Durum: Hukukta

Notlar: Macaristan , Haziran 2020'de kabul edilen 3 sayfalık bir iklim yasasıyla 2050'ye kadar iklim tarafsızlığını taahhüt etti . Ancak bu, güçlendirilmiş bir 2030 emisyon azaltma hedefi tarafından desteklenmedi, ancak ağır kaldırma işlemini önümüzdeki on yıla erteledi. Ülke, Rusya'nın yardımıyla son kömür santralini 2025 yılına kadar kapatacak ve yeni nükleer kapasite inşa edecek.15 - İzlanda

Hedef tarih: 2040

Durum: Politika konumu

Notlar:  strateji taşımacılığı sektöründe, ağacın dikimi dışında fosil yakıtları aşamalı ve sulak geri yükleme konusunda 2018 odaklarının açıkladı. İzlanda halihazırda neredeyse karbonsuz elektrik ve jeotermal ve hidroelektrik kaynaklardan ısıtmaya sahip.
16- İrlanda

Hedef tarih: 2050

Durum: Koalisyon anlaşması

Notlar: Haziran 2020'de sonuçlanan bir koalisyon anlaşmasında, üç siyasi parti, önümüzdeki on yılda yıllık %7 azaltımla beraber 2050 yılı için net sıfır emisyon hedefi belirlemeyi kabul etti. Bir önceki hükümetin Haziran 2019'da yayınlanan iklim stratejisinin uzun vadeli hedefini güçlendirirken , kısa vadede daha fazla eylem vaat ediyor. Gelen hükümet bir LNG ithalat terminali planını iptal etti ve açık deniz rüzgarının genişlemesini destekledi. Eleştirmenler, tarım emisyonlarıyla mücadele için daha fazla önlem alınması gerektiğini söyledi.17- Japonya

Hedef tarih: "Bu yüzyılın ikinci yarısında mümkün olan en erken zaman"

Durum: Politika konumu

Notlar:  Japonya kabinesi , G20 liderlerinin zirvesine ev sahipliği yapmadan önce Haziran 2019'da bir iklim stratejisini onayladı . Karbon tutulması, kullanımı ve depolanması ve temiz bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin geliştirilmesi konularında uzmanlaştı. Henüz 2030'da ülkenin elektriğinin dörtte birini karşılaması beklenen kömür için bir aşamalı kapatma planı eksikti.
18- Marshall Adaları

Hedef tarih: 2050

Durum: Paris Anlaşması Taahhütlü

Notlar: Alçakta bulunan ada ülkesi, deniz seviyesinin yükselmesine karşı şiddetli bir şekilde savunmasızdır ve karbonsuzlaştırma konusunda bir örnek oluşturmaya isteklidir. Onun güncellenmiş gönderme Aspirasyon dışarı Eylül 2018 sette BM'ye tüm yol almak için somut politikalar olmadan da olsa, 2050 yılında net sıfır emisyon ulaşmak için. Uluslararası desteğin mevcudiyetine bağlı olarak plan, emisyonları 2010 seviyelerine göre %56-87 oranında azaltacak tedbirler belirledi.
19- Yeni Zelanda

Hedef tarih: 2050

Durum: Hukukta

Notlar:  Gelişmiş bir ülke için alışılmadık bir şekilde, Yeni Zelanda'nın en büyük emisyon kaynağı çiftçiliktir. Kasım 2019'da kabul edilen bir yasa, biyojenik metan (çoğunlukla koyun ve sığırlardan) hariç tüm sera gazları için net sıfır hedefi belirledi ve bu hedef 2050 yılına kadar 2017 seviyelerinden% 24-47 oranında azaltılacak. Yeni Zelanda'nın daha az katı sürdürülebilirlik standartlarına sahip ülkelere karşı pazar payını kaybedeceğini savunuyor.20- Norveç

Hedef tarih: 2030/2050

Durum: Politika konumu

Notlar:  Norveç, iklim tarafsızlığını tartışan dünyadaki ilk parlamentolardan biriydi ve milletvekilleri yurt içinde 2050'yi ve uluslararası dengelemelerle 2030'u hedeflemeyi kabul etti . Bu, bağlayıcı bir iklim kanunu değil, sadece bir niyet işaretiydi. Ülke, bol miktarda hidroelektrik kaynaklarından yararlanıyor ve karayolu taşımacılığını elektriklendirmek için agresif politikalara sahip, ancak hükümet tartışmalı Arktik petrol sondajını desteklemeye devam ediyor.12 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar