• Uğurcan Taşar

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ: İNSANİ VE FİZİKSEL NEDENLER

En son güncellendiği tarih: 6 Kas 2020

İklim değişikliğinin kelime karşılığı, önemli bir süre boyunca uzun vadeli hava şartlarındaki kalıcı değişikliktir. Başlıca küresel ısınma, insani nedenler ve çeşitli fiziksel nedenlerden dolayı iklim değişiyor. Tabi ki de bu iklim değişikliğinin olumlu ve olumsuz etkileri olacak hatta oluyor. Haberimizde iklim değişikliğinin nedenlerini madde madde işleyeceğiz.


İklim değişikliğinin farklı bölgelerde farklı etkileri olabilir. Aşağıdaki harita şu anda risk altında olan alanları göstermektedir. (Kaynak: BBC UK Physical and human causes of climate change haberi)
Fiziksel Nedenler


● Doğal olarak, güneş aktivitesi küresel sıcaklığı yükseltir.


● Volkanik patlamalar - atmosferdeki büyük miktarlarda volkanik toz, Dünya'yı gelen güneş ışınlarından koruyarak küresel sıcaklığı düşürür. Örneğin, 1991'de Pinatubo Dağı'nın

patlaması küresel sıcaklıklarda bir düşüşe neden oldu.


● Alternatif olarak, bazı bilim adamları, büyük patlamaların sera etkisini şiddetlendirebileceğini ve küresel ısınmaya yol açabileceğini iddia edebilirler.


● Milankovitch teorisi, (Yalpalama, yuvarlanma ve gerilme teorisi).


● Tropikal Pasifik Okyanusu bölgelerinin periyodik ısınma (El Nino) ve soğuma (La Nina) gibi

değişen okyanus sirkülasyonu.


● Donmuş toprak erimesi büyük miktarlarda metan gazı açığa çıkarır.


Küresel sıcaklık değişiminin bu fiziksel nedenleri her zaman var olmuştur ve geçmişte Dünya'nın sıcaklığının alternatif ısıtma ve soğutma döngülerinden sorumlu olmuştur.İnsani Nedenler


Küresel ısınmanın insani nedenleri son yıllarda haberlerde çokça yer aldı ve birçok tartışmaya neden olmaya devam etti. Gelişmiş ülkeler şu anda gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla enerji kullanıyor, daha fazla fosil yakıt yakıyor ve daha fazla sera gazı salgılıyor.

Gelişmekte olan ülkeler gelişmiş ülkeleri yakalamak istiyor ve bu normalde daha fazla enerji

kullanmak ve daha fazla yakıt yakmak anlamına geliyor. Aşağıdaki insan faktörlerinin çoğu, artan nüfus ve ekonomik kalkınmanın sonucudur.


● Ulaşım, endüstri ve enerji için fosil yakıtların yakılması, karbondioksit üretilmesi.


● Dünya çapında ormansızlaşma, bazen yağmur ormanlarının yakılmasını da içerir ve bu da

karbondioksit üretir.


● Azot oksit üreten araba egzozları ve azotlu gübreler.


● Buzdolaplarında, klimalarda ve aerosollerde bulunan CFC'ler.


● Pirinç tarlalarından, depolama sahalarından ve sığırların her iki ucundan üretilen metan.


● Atom bombası testi.


● Hava kirliliğine yol açan artan sanayileşme.


● Trafik kirliliği.


● Çöplükler.


Toplu olarak, bu fiziksel ve insani nedenler iklim değişikliğine katkıda bulunmuştur.

9 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar