• Aleyna İpçi

İNSANLARIN SEBEP OLDUĞU DOĞADAKİ DEĞİŞİMLER

En son güncellendiği tarih: Şub 12

Bugün hepimiz biliyoruz iyi kötü yaptığımız her şey doğayı da etkiliyor fakat ne ölçüde etkiliyor bilmiyoruz. Gelin biraz bu konuyu açalım..İnsanlar dünyaya ilk ayak bastığından beri, doğal çevreyi etkilemeye ve değiştirmeye başladılar. Geçmişten günümüze bilim ve teknolojinin gelişmesi nedeniyle, insanların doğal ortamı kullanma biçimleri de büyük değişikliklere uğramıştır. Bir yandan insanların doğal çevre üzerindeki etkisi artarken diğer yandan bu etkinin neden olduğu riskler de artmıştır. Bazen bu riskler, doğal çevreyi pek telafi edemeyen felaketlere dönüşebilir. Tarım devrimi yaklaşık 10.000 yıl önce meydana geldi .. Geçmişle karşılaştırıldığında, doğal çevre üzerindeki insan etkisi büyük ölçüde arttı. Öte yandan tarımı keşfedenler, hayvanları evcilleştirerek şehirler kurdular. Kentleşmenin gelişmesiyle birlikte doğaya insan müdahalesi daha da artmıştır. 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimi, insanların doğal çevreyi değiştirmesinden sonraki tarım devriminden sonraki ikinci dönüm noktasıydı. Sanayi Devrimi, insan yaşamının ve yaşam tarzının tüm alanlarında muazzam değişiklikler getirdi. Özellikle Sanayi Devrimi'nin getirdiği büyük ölçekli üretimle birlikte insanların doğal kaynaklardan yararlanma ve kullanma şekli değişti.Dünya nüfusu arttıkça ormanlar, nehirler, göller ve madenler gibi doğal kaynaklar her zamankinden daha fazla kullanılmaya başlandı. Kaynakların bu şekilde daha hızlı ve daha fazla kullanılması, doğal sistemlerde muazzam değişikliklere yol açtı. Sanayi devriminden başlayan bu süreç, son 200 yıldır hızla devam ediyor. Günümüzde dünya genelinde insanların doğal çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ve risklerini görmek mümkündür. Zaman geçtikçe dünya nüfusunun artması ve insanların ihtiyaçlarının çeşitliliği nedeniyle doğal ortamdaki değişiklikler giderek artmaktadır. İnsanlar, doğal sistemi oluşturan litosfer, hidrosfer, atmosfer ve biyosferde giderek daha fazla değişikliğe neden oluyor. Ancak bu değişikliklerin olumsuz etkileri, doğal sistemlerin işleyişine büyük riskler getirmiştir.


Önemli Not

Doğal çevreye yapılan en erken insan müdahalelerinden biri Paleolitik dönemde ateşti. İnsanlar ateşi ormanları kesmek, otlakları iyileştirmek, av hayvanlarını çekmek, böcekleri ve sinekleri ortadan kaldırmak, yemek pişirmek, aydınlatma sağlamak, duman işaretleri ile iletişim kurmak, çömlek yapmak ve cevherleri eritmek gibi sayısız amaç için kullanırlar.6 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar