• Berkay Soran

JEOTERMAL ENERJİ - DÜNYADA VE TÜRKYE DE JEOTERMAL ENERJİ - JEOTERMAL ENERJİ AVANTAJLARI

Jeotermal enerji nedir? Jeotermal enerjinin dünyadaki ve ülkemizdeki konumu nedir? Jeotermal enerjinin artı ve eksileri nelerdir? Bu yazımızda bu başlıklara değinip jeotermal enerji hakkında bilgi edineceğiz.


Jeotermal enerji, dünyanın alt yüzeyinden elde edilen ısıdır. Su veya buhar jeotermal enerjiyi Dünya'nın yüzeyine taşır. Özelliklerine bağlı olarak jeotermal enerji ısıtma ve soğutma amacıyla kullanılabilir veya temiz elektrik üretmek için kullanılabilir. Bununla birlikte, elektrik üretimi için genellikle tektonik olarak aktif bölgelerin yakınında bulunan yüksek veya orta sıcaklık kaynaklarına ihtiyaç vardır. İlk olarak 1904'te İtalya'da kullanılan jeotermal, son yıllarda tutarlı ve genişleyen bir enerji kaynağı olmuştur. Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na (IRENA) göre, jeotermal enerji 2010'da dünya çapında yaklaşık 10GW'den 2018'de 13.3GW'ye yükselmiştir.


Bu yenilenebilir kaynak, İzlanda, El Salvador, Yeni Zelanda, Kenya ve Filipinler gibi ülkelerde elektrik talebinin önemli bir bölümünü ve İzlanda'daki ısıtma talebinin% 90'ından fazlasını kapsıyor. Başlıca avantajları hava şartlarına bağlı olmaması ve çok yüksek kapasite faktörlerine sahip olmasıdır; bu nedenlerden dolayı, jeotermal enerji santralleri, baz yük elektriği sağlayabilmenin yanı sıra, bazı durumlarda kısa ve uzun vadeli esneklik için yardımcı hizmetler sunabilmektedir.Jeotermal enerjiden güç üretmek için kuyular, oradaki buhara ve sıcak suya erişmek için yer altı rezervuarlarına bir mil derinlikte kazılır ve bunlar daha sonra elektrik jeneratörlerine bağlı türbinleri çalıştırmak için kullanılabilir. Üç tür jeotermal enerji santrali vardır; kuru buhar, flaş ve ikilidir. Kuru buhar, jeotermal teknolojinin en eski şeklidir ve buharı yerden alır ve doğrudan bir türbini çalıştırmak için kullanır. Flaş santraller, yüksek basınçlı sıcak suyu soğuk, düşük basınçlı suya dönüştürürken, ikili bitkiler, türbini çalıştırmak için buhara dönüşen daha düşük bir kaynama noktasına sahip ikincil bir sıvıdan sıcak suyu geçirir.


DÜNYADA VE TÜRKYE DE JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal enerji kaynağı, 1907'den beri kullanıldığı İzlanda'da da yaygındır. Kendini jeotermal enerjinin 'öncüsü' olarak tanımlayan ülke, enerjisinin% 25'ini beş jeotermal enerji santralinden üretiyor. Bu, ülkedeki 600 kaplıca ve 200 yanardağdan kaynaklanıyor. Bunun yanında Jeotermal enerji 20'den fazla ülkede kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, dünyadaki en büyük jeotermal enerji üreticisidir ve en büyük jeotermal sahaya ev sahipliği yapmaktadır.

Dünyanın en büyük jeotermal enerji santralleri ;

 • The Geysers Jeotermal Santrali( ABD- Kaliforniya). 1.517 MW gücüne sahiptir.

 • Larderello Jeotermal Santrali (Tuscana, İtalya), 769 MW gücündedir.

 • Cerro Prieto Jeotermal Santrali(Meksika), 720 MW gücünü ortaya çıkarmaktadır.

 • Makban Jeotermal Santrali (Filipinler), 458 MW gücünü üretebilmektedir.

 • CalEnergy Generation’s Salton Sea Jeotermal Santrali (Kaliforniya, ABD), 340 MW’lık kurulu güce sahip olması ile öne çıkmaktadır.Ülkemiz ise jeotermal enerji açısından oldukça yüksek bir potansiyele sahip olmasına rağmen bu potansiyeli yeterli düzeyde kullanamamaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Türkiye'de jeotermal enerji kullanımı hızla artsa da Türkiye'de kullanılan toplam enerjinin sadece %2 sini karşılamaktadır. Jeotermal enerji kullanımına yönelik çalışmaların çoğu ülkemizde özellikle İzmir ve Ege Bölgesi'nde yapılmaktadır. Genel olarak ise toplam 32 adet jeotermal enerji santraline sahibiz diyebiliriz. Bunlar;

 • Aydın' da 20 adet

 • Denizli' de 5 adet

 • Manisa'da 5 adet

 • Çanakkale' de 2 adettir.

Ayrıca hala yapılmaya çalışılan jeotermal enerji santrallerimizde mevcuttur. Bunlar; Aydın(4), Manisa(2), Denizli(1) adettir. Gelecek yıllarda Türkiye'nin yaptığı çalışmalar sayesinde ülkemizde jeotermal enerjinin genel enerjimizin çoğunluğunu karşılaması bekleniyor.


JEOTERMAL ENERJİ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

Jeotermal enerji birçok avantaj ve dezavantajlara sahiptir.

Avantajları;

 1. Dışa bağımlılığı yoktur.

 2. Çevre dostu enerji kaynağıdır.

 3. Elektrik üretimi için yapabildiği için fosil yakıtlara ihtiyaç duyulmaz ve çevreye verilen zarar azalmış olur.

 4. Jeotermal enerji yer altından elde edildiği için yatırım maliyeti düşük olan bir enerjidir.

 5. Verimleri çok yüksektir.

Dezavantajları;

 1. Yapılarında zararlı kimyasallar barındırır.

 2. Jeotermal kaynaklardan çıkan sıvı maddeler, genellikle kirlilik yaratır.

 3. Jeotermal sistemlerin yerleşim alanlarına yakın olması gerekir.

 4. Sondaj makineleri kurulacağı için geniş bir alana ihtiyaç vardır.

 5. Hazırlık ve araştırma maliyetleri yüksektir
8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar