• Samet Kavraz

KABLOLAR - KABLO ÇEŞİTLERİ NELERDİR - HURDA KABLO DÖNÜŞÜMÜ - HURDA KABLO FİYATLARI

En son güncellendiği tarih: 10 Kas 2020

Kablolar hakkında neler biliyorsunuz? Kabloların içerdiği metaller nelerdir? Kaç çeşit kablo vardır ve bunlar nelerdir? Hurda kablo geri dönüşüm aşaması nasıldır? Hurda kablo fiyatları nedir? gibi soruların cevabını arıyorsanız sizler için bu soruların cevaplarını aşağıdaki yazımızda anlattık.Kablolar


Kablo, elektrik akımının iletiminde kullanılan ve üzeri yalıtkan malzeme ile kaplanmış metal içerikli iletken bir teldir. İletkenler alüminyum veya bakır içeren tek parça tel veya daha ince tellerden örülmüş, örgü tel olabilir. Aynı miktarda akımı iletebilmesi için alüminyum içeren kabloların bakır kablolara nispeten 1/2 çap daha büyük olması gerekir. Bu sebeple yer problemi yaşanan yerlerde bakır içeren kablolar kullanılır. Hem çelik hem de alüminyum, bakırdan daha düşük iletkenliğe sahiptir, ancak daha düşük maliyetleri nedeniyle giderek daha fazla kullanılmaktadır. Korozyon veya pas riskleri nedeniyle kullanıldıkları ortama da bağlı olabilir. Alüminyum kablo genel olarak fazla ağır olmayan havadaki elektrik hatlarının kullanımında tercih edilir. Kabloların daha sağlam olması gereken yerlerde, çelik örgü yardımıyla kuvvetlendirilir. Bunlar esas itibarıyla, ülke genelindeki yüksek gerilim hatları gibi havada yüksek geçen uzun hatlarda kullanılır. Kabloda gerekli olan güç, kendi ağırlığını ve ek olarak, üzerinde oluşacak buzun veya yağacak karın ağırlığını taşıyabilmesidir. Bununla beraber rüzgarın sebep olacağı gerilme bu kuvvetin belirlenmesinde muhakkak hesaba katılmalıdır.Kablo Çeşitleri Nelerdir?


2.1-Yer Altında Kullanılan Kablolar

Yeraltı kabloları, kanal sistemiyle döşendiği için devamlı olarak aşırı neme maruz kalmaktadır. Çoğunlukla kurşun muhafaza içinde olup, içerisinde ayrı olarak yalıtılmış iletkenlerin sayısına göre tek veya çok iletkenli olarak sınıflara ayrılırlar. Tek iletkenli kablolar, büyük çaplı kablo gerektiren yüksek gerilim hatlarında kullanılır. Bu durumda kanal içerisine birden fazla kablo döşenemez. Bu yüzden tek parçadan oluşan tek iletkenli kablolar farklı kanallara döşenir. Çok iletkenli kablolar genel olarak daha düşük gerilim elektrik enerjisi dağıtımında kullanılır. Tek bir kanala yerleştirilebilir ve maliyet olarak da düşüktürler. Fakat elektrik akımını taşıma kapasiteleri sınırlıdır. Yeraltı kablolarında temel olarak 3 tip yalıtkan kullanılır: Lastik, yağlı kâğıt (impregrated paper) ve cilalanmış patiska (varnished cambric). 15.000 volta kadar enerji taşıyabilen kabloların yalıtımı lastikle yapılır. Kablo kimyasal madde ve yağların ektisine maruz kalıyorsa, genellikle lastik yalıtkan üzerine neoprene gibi sentetik madde ile kaplanır. Sıcaklığın çok yoğun olduğu bölgedeki kullanımlar için kablolar asbest veya yanmaz plastik maddelerle korunur. Eğer kabloda aşınma veya içerisine su sızma ihtimali varsa, kablonun üzerine kurşun muhafaza yerleştirilir.

Cilalı patiskayla yalıtılmış kablolarda, kağıt veya lastiğe göre daha fazla kat yapılarak kablo bükülmez hale getirilir. Bu yüzden elektrik santrallerinde ve benzeri yardımcı ünitelerde bulunan kısa bağlantı kablolarının yalıtımında kullanılır. Cilalı patiska 15.000 volta kadar varan gerilimde kullanılan her ebattaki kablo için tesirlidir.

Yağlı kâğıt kullanılan yalıtımlar, elektrik enerjisi kaybını azalttığı ve düşük maliyette olduğu için sıklıkla tercih edilir. Bu şekilde yalıtılmış olan kablolar 300.000 volta kadar kullanımı mümkündür. Fakat 69.000 volt üzerine çıkıldığında, kablonun bulunduğu kanal basıncı azot veya yağ gazıyla arttırılır. Basınçtan maksat boşlukları veya kağıdın birbirinden ayrıldığı yerleri ortadan kaldırmak ve boşluklarda gazın iyonlaşmasını önlemektir. Kablonun yalıtımı esnasında boşluklara engel olmak hem yalıtkanın kabloya sarımı hem de kabloyu döşeme esnasında imkânsızdır. Kablodaki kıvrımlar, yalıtkan madde tabakalarının ayrılmasına sebep olur. Yüksek gerilimde iyonlaşmayı önlemek için 3,5 kg/cm²'ye kadar varan basınç gereklidir. Cilalı patiska ve yağlı kâğıtla yalıtılmış olan kablolar genellikle koruyucu bir kurşun tabaka ile örtülüdür. Aynı zamanda neme karşı kesin tedbir alınmış olur. Toprağın kimyasal yapısıyla bağlantılı olarak elektroliz veya korozyon (paslanma) ihtimali olduğundan kurşun plastikle kaplanır. Sentetik maddeler de, yalıtıcı olarak kullanılmaktadır


2.2-Hava Kabloları

Kurşun ile kaplanmış kablolar, toprak altından tesisatın uygun olmadığı kutup gibi bölgelerde havada taşınabilir. Kablo, rehber kablo olarak adlandırılan, güçlü ve dayanıklı çelik kablonun desteklediği, çelik askılar üzerinde taşınır. Bu tip hava kablosu çoğunlukla yeraltı tesisatının ekonomik olmadığı yerleşim yerlerinde elektrik enerjisinin dağıtımı için kullanılmaktadır. Bakımı kolay ve maliyet olarak düşük fiyatlarda olması sebebiyle büyük fabrikalarda da sıklıkla kullanılmaktadır. Hava kablolarının yalıtımı, yeraltında kullanılan kablolardaki gibidir. Çürütücü atmosfere, neme ve ağaç dallarının neden olacağı aşınmalara karşı önlem alınmalıdır.


2.3-Alçak Gerilim Kabloları

1000 volt ve üzeri akımlara ulaşmayan yerlerde genel olarak 3 tip kablo kullanılır. Bunlar metalle kaplanmış kablolar, metal dışı farklı maddelerle kaplanmış kablolar ve mineralle yalıtılmış, metalik muhafazalı kablolardır. Metal dışı farklı maddeyle kaplanmış kablolar her biri lastikle yalıtılmış iletkenlerden oluşur. Yağlı kâğıt tabakasıyla kaplanmış lastik yalıtkanın etrafına kâğıt bant sarılır. Bu şekilde yalıtımı yapılan iletkenler, nem ve ateşe dayanıklı bir bileşiğe doyurulmuş dış sargıyla sarılır. Bu tür kablolar arasında en çok bilinen modellerden birisi de Romex kablodur.


2.4-Çelik Sargılı Kablolar

Her biri yağlı kâğıt ile kaplanmış lastikle yalıtılmış iletkenlerden oluşur ve iletkenleri bükülebilir. Çelik ile örülmüş olan veya olmayan iki tip kablonun da duvar veya beton içerisinde döşenmediği oldukça kurak yerlerde kullanılır. Çelik ile örülmüş kablolar özellikle aşınmaya karşı dayanıklıdır. Mineralle yalıtımı yapılan metal kaplı kablolar, kablonun gizli döşenmesi gereken, alçak gerilimle çalışılan yerlerde kullanılır. Örneğin evinizden garajınıza veya dışardaki aydınlatmalara giden yeraltı hattında kullanıldığı gibi. Bu tür kablolar, çok iyi sıkıştırma yoluyla doldurulan kapalı borular içindeki yalıtılan iletkenlerden meydana gelir.


2.5-Koaksiyel Kablolar

İki iletkenli elektrik kablosu çoğunlukla yüksek frekanslı devrelerde kullanılmaktadır. İletkenlerden biri içi boş diğer iletkenin içine yerleştirilmiş olup, ikisinin arası sert plastikle, aralıklı olarak bırakılan boşluklarla veya basınçlı gazla yalıtılır. Dış iletken, bir noktada koruyucu olarak, bükülmez boru veya metalik örgü şeklinde olabilir. Koaksiyel (coaxial) kablolar radarlarda, yayın istasyonlarında, polis araçlarında, taksilerde, hava araçlarının telsizlerinde, kapalı devre televizyonda ve çok kanallı telefon devrelerinde kullanılır. Sıradan kablolardan farkı, yüksek frekanslarda sağladığı iyi iletkenlik ve kullanım kolaylığıdır. Dış iletken, kablonun maruz kalacağı radyasyona engel olur ve devreyi dışarıdan gelecek etkilere karşı korur. Birçok sayıda koaksiyel kablo birleştirilerek bir hat halinde kullanılabilir.Hurda Kablonun Geri Dönüşüm Aşamaları


Hurda kablolar, toplayıcı firmalar aracılığıyla hurda kablo işleyen geri dönüşüm tesislerine getirilir ve burada bir ayrıştırma işlemine tabi tutulur. Karışık ve farklı metaller içeren kabloların doğru geri dönüştürülmesi için mutlaka detaylıca bir şekilde ayrıştırılma işlemi görmesi gerekir. Çünkü kabloların içinde bulunan metallerin geri dönüştürülme metotları birbirinden çok farklıdır. Her bir metal için farklı bir geri dönüştürme işlemi uygulanmaktadır. Bununla birlikte ayrıştırma sonucu elde edilen kabloların etrafında kullanılan yalıtımlar da farklı malzemelerden elde edilmektedir. Bunların iyi bir şekilde ayrıştırılması ve gruplandırılması gerekir ki bu aşamada çok hassastır. Ayrıştırma işlemi sonrasında elde edilen ve çok değerli olan gümüş, bakır ve alüminyum yeniden işlenmek için hazırdır. Geri dönüşüm sayesinde elde edilen bu metaller hurda kabloları ciddi seviyelerde maddi getirisi olan bir geri dönüşüm materyali haline getirir. Ayrıştırma işlemi sonrası yapılması gereken, elde edilen metal parçaların küçük parçalara ayrılmak için kırılması ve öğütülmesidir. Öğütme sonrası elde edilen metallerin eritilip farklı alanlarda direkt olarak da değerlendirilebileceği gibi yeniden kablo olarak da kullanımı mümkün hale gelir. Her iki şekilde de yüksek bir maddi getiri sağlar ki bu sebeple en çok tercih edilen geri dönüşüm yöntemlerinden birisidir. Hurda kablo geri dönüşümü çok boyutludur ve elde edilen metal dışında plastik boyutu da vardır. PVC olarak elde edilen bu plastik kaplamaları ve sargılar da ayrı bir geri dönüşüm elemanı olarak firmalar tarafından değerlendirilmektedir. Tüm bu yönleriyle hurda kablo ekonomik anlamda çok değerli olan bir geri dönüşüm materyalidir.Hurda Kablo Fiyatları


Aşağıda yer alan hurda kablo fiyatları, TohumX olarak şirketimizin sizlere sunmuş olduğu güncel hurda kablo fiyatlarıdır. Ülkemize ve kişilere sağladığı ciddi derecede ekonomik katkı, geri dönüşüm sektörünü önemli noktalara taşımaktadır. Sizler de hurda kablolarınızı geri dönüştürerek ek bir maddi gelir oluşturabilirsiniz.


  • Çelik Zırhlı Kablo 6500 ₺ | Ton

  • Fare Yemez Kablo 11500 ₺ | Ton

  • Yer Altı Enerji Kablosu Teklif İste

  • Antigron Kablo 9500 ₺ | Ton

  • Hurda TTR Kablo 9000 ₺ | Ton

  • İç Tesisat Kablosu (Kalın Tek Damar) 25500 ₺ | Ton

  • Hurda Kablo %50 Bakır 15300 ₺ | Ton

  • Hurda Kablo %40 Bakır 12900 ₺ | Ton

  • Hurda Kablo %30 Bakır 9800 ₺ | Ton

  • Karışık Kablo 8500 ₺ | Ton


17 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar