• Aleyna İpçi

KARBON NÖTR NEDİR?

En son güncellendiği tarih: Şub 6

Gelin bugün karbon nötrün ne olduğu hakkında konuşalım..Karbon nötr konusunu ele almadan önce, karbon emisyonları ve sera etkisi konusunu açıklığa kavuşturmak gerekir. Güneş radyasyonunun% 30'u gezegendeki bulutlar, buzullar ve diğer yansıtıcılar tarafından yansıtılır ve atmosferik gazlar (çoğunlukla karbondioksit, metan ve su buharı) tarafından tutulur ve böylece dünyayı ısıtır. Bu gazların tuttuğu ışınlara sera etkisi denir. Sera etkisine neden olan gazlara sera gazları denir. Ana sera gazları karbondioksit, metan, azot oksit ve florlu gazlardır. Sera etkisi, gezegenimizin sıcaklığını yaşanabilir bir dengede tutan doğal bir süreçtir.


Sera Gazı

Sera gazları atmosferde belli bir oranda bulunur, ancak bu gazlar insan etkisi altında atmosfere eklendiğinde dünyanın ısınması büyük ölçüde artar, bu da küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini tetikler. Fosil yakıtların kullanımı, ormanların yok edilmesi, sentetik gübre kullanımı, bilinçsiz sanayileşme, kontrolsüz nüfus artışı gibi birçok insan etkisi nedeniyle insan dünyasının karbon kaynakları istikrarını kaybetmiş ve buna küresel ısınma ve iklim değişikliği eşlik etmektedir. Gezegenimizin yaşamını tehdit ediyor.


Sera Gazı Emisyonları İle Karbon Emisyonları Arasındaki Fark Nedir?

Sera gazlarının çoğu karbon molekülleri içerir. "Kyoto Protokolü" nde sera gazı olarak kabul edilen altı gazdan dördü (karbondioksit, metan, hidroflorokarbon, perflorokarbon) karbon molekülleri içerir. Bununla birlikte, sera gazı emisyonları genellikle karbon eşdeğeri olarak hesaplanır. Bu nedenle sera gazı emisyonları yerine karbon emisyonları veya karbon emisyonları terimi kullanılmaktadır. Atmosferdeki insan yapımı sera gazlarının yoğunlaşmasındaki hızlı artış dönemi, 1850'lerde Sanayi Devrimi sırasında başladı. Sanayi devriminin gelişmesiyle birlikte küresel enerji talebi artmış, bu büyümeyi karşılamak için doğal kaynakların (özellikle fosil yakıtların) kullanımı da önemli ölçüde artmıştır. Bu arada, yenilenebilir enerjiye yatırım yaparsak (biz buna temiz enerji diyoruz), belki de mevcut küresel ısınma tehdidiyle her zaman yüzleşmeyeceğiz.


Karbon Nötr Nedir?

Tüm bu nedenlerden dolayı karbon salımlarını izlemek isteyen kuruluşlar çeşitli çözümleri benimseyecek. Bunlardan biri karbon nötr şirket olma ve karbon nötr ülke olma pratiğidir.Karbon nötrlük tanımıyla karşılaştık. Karbon nötrlüğü sorusuna cevap verirsek, karbon emisyonlarını değerlendirerek karbon emisyonlarını dengelemektir. Bireyler veya kurumlar tarafından üretilen sera gazını dengelemek ve sera gazı emisyonlarına eşit sera gazı emisyonlarının önlenmesini gerçekleştirmek, net sıfır sera gazı emisyonu elde etmek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kullanarak mevcut tüketimi azaltmak ve çalışmalarının buna yönelik olacağını kanıtlamak Karbon nötr gelişme sağlamak için. Önemli bir adımdır. Ülkeler, iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol oynayan karbon nötrlüğüne ulaşmak için kendi katkılarını yaptılar. Carbon Neutral Cities Association ile işbirliği içinde, 20 şehir katı emisyon azaltma hedefleri belirledi. Under2Coalition, dünya çapında 1,3 milyardan fazla insanı temsil eden ve küresel ekonominin% 43'ünü oluşturan 220 hükümeti birleştiriyor ve Paris Anlaşması uyarınca 2050 için bir karbonsuzlaştırma planı formüle etti. 612 firma "bilime dayalı hedefler" çerçevesinde bilime dayalı hedef yöntemlerini benimsemiştir.Karbon Nötr Olmak İçin İzlenecek Yollar

Karbon nötrlüğüne ulaşma kriterleri şunlardır:

  1. Hedefler Belirleyin: Kuruluşun karbon nötrleştirmesinin ilk adımı, ulaşılabilecek gerçekçi ve şeffaf hedefler koymak olmalıdır.

  2. Hedefe Ulaşmak: Karbon salınımını azaltmak için hangi önlemlerin alınabileceğini belirlemek ve en büyük farkla ve en hızlı sonuçla bölgeden başlamak hedefe ulaşmak için önemli adımlardan biridir.

  3. Raporlama: Karbon emisyonlarının düzenli olarak raporlanması, hedeflere ulaşmak kadar önemlidir. Periyodik raporlar, hedefe ne kadar yakın olduğunun en büyük göstergesidir.

  4. İşbirliği: Enerji tüketiminin kaynağını değiştirmek, karbon emisyonlarını dengelemek için yeterli değildir. Bu konuda farklı paydaşlar arasındaki işbirliği sayesinde, karbon emisyonları büyük ölçüde azaltılabilir.

  5. Düzenlemeleri Formüle Etmek: Hükümetin, özellikle fosil yakıtlara güvenen endüstrilerin mümkün olan en kısa sürede harekete geçmesi için düzenlemeler oluşturması gerekiyor. Karbon vergileri, karbon ticareti ve karbon fiyatlandırması gibi uygulamalar farklı ülke ve bölgelere yayılmıştır.

  6. Finansal Bir Mekanizma Kurun: Düşük karbonlu bir sisteme geçişe karar vermek yeterli değildir. Yüksek maliyetli projelerin gerçekleştirilmesi için maddi destek çok değerlidir. Bu bağlamda, yenilikçi ürünler (yeşil / sürdürülebilir tahviller gibi) iklim değişikliğiyle mücadeleyi finanse etmeyi amaçlamaktadır.

  7. Teknoloji Yatırımı: Üretimden nakliyeye kadar birçok alanda düşük karbonlu teknolojilere yatırım gereklidir.

  8. Doğal Dünyada Çözüm Arayın: Karbon nötrlüğü açısından önemli değerleri olan doğa koruma, yeşillendirme, arazi kullanımı ve okyanus temizliği gibi konular ciddi şekilde vurgulanmalıdır.

Toprak, orman ve okyanus önemli karbon yutaklarıdır. Sera gazı emisyonlarını azaltmak, karbon yutaklarının zarar görmesini önlemek ve iklim değişikliğini önlemek için fazla zamanımız yok. Sektörün karbon nötrlüğünü sağlamak için ciddi bir sorumluluğu olsa da arz ve talep arasında denge sağlayan herkesin bilinci ve desteği de çok önemlidir.114 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar