• Berkay Soran

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLER ÇOK TEHLİKELİ!

Bu yazımızda kömürlü termik santrallerin insanları nasıl etkilediğini, kömür ile ilgili bilgileri ve kömürün insan sağlığına zararlarını inceleyeceğiz.


Daha fazla enerji, gıda ve altyapıyı güvence altına alma girişimleri, çevre kirliliği ve insan sağlığı tehlikelerinin izlerini bırakır. Kömür, yakılan ve elektrik üretmek için kullanılan bir fosil yakıt ve yenilenemez enerji kaynağıdır. Kömürle çalışan bir elektrik santrali, atmosfere aerosoller olarak büyük miktarlarda partikül salgılayan, olağanüstü bir çevre kirliliği üretecidir. Kömür mikro partikülleri, nanopartiküller ve yan ürünleri gibi tehlikeli maddelerin solunması insan sağlığı için görünmez bir risk oluşturur. Kömür ağırlıklı olarak karbondan oluşsa da, atmosferle temas eden aşırı derecede toksik ikincil bileşiklerin oluşumuna katkıda bulunan kükürt, nitrojen, organometalik bileşikler ve mineraller dahil olmak üzere birçok başka bileşen vardır. Bu tehlikeli maddelerin sürekli solunması, solunum ve kardiyovasküler hastalıklar, sistemik inflamasyon ve nörodejenerasyon gibi birçok hastalığı tetikler. Kömürün heterojenliğinden dolayı, moleküllerin organizmadaki tüm etkilerini oluşturmak son derece karmaşıktır. Her hücre, stres oluşturan moleküle bağlı olarak farklı değişikliklere uğrayabilir. Bu nedenle, bu parçacıklarla kirlenmiş havayı solumak son derece tehlikeli ve tahmin edilemez olabilir.KÖMÜR NEDİR? KÖMÜRÜN DÜNYADA Kİ ÖNEMİ NEDİR?


Kömür, çoğunlukla yanma yoluyla açığa çıkan yüksek enerji yoğunluğuna sahip karbon ve hidrokarbonlardan oluşur. Birinci Sanayi Devrimi sırasında kömür yakmak harekete dönüştürüldü. Ekonomik açıdan bakıldığında, bu enerji kaynağı devrim niteliğindeydi. Bununla birlikte, çevresel açıdan bakıldığında, ortam hava kirliliğine yol açtı ve bu çevresel açıdan büyük bir bir tehdittir diyebiliriz. Ticari enerji üretiminin farklı biçimleri arasındaki karşılaştırma, dış havayı en çok kirleten kömür, linyit ve petrolle çalışan elektrik santrallerinde sağlık yüklerinin daha yüksek olduğunu göstermektedir.


Kömür, birçok ülkede enerji üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Dünya çapında ikinci en önemli enerji kaynağı olan kömür, küresel birincil enerji tüketiminin% 40'ına katkıda bulunmaktadır. Sanayi Devriminden bu yana dünyaya oldukça kötü etkiler bırakan kömür dünyaya daha fazla zarar vermesin diye artık ülkeler arası anlaşmalara bile yol açmıştır. Aralık 2015'te Paris'te, tüm ülkeler sürdürülebilir, düşük karbonlu bir gelecek için yatırım yapmayı ve küresel ısınmaya karşı mücadeleyi yoğunlaştırmayı kabul etti. Paris Anlaşması, sera gazı üretimini azaltmayı amaçlamaktadır (Paris Anlaşması, 2015).


KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN ZARARLARI


  • Üretim sırasında bacalardan salınan küller insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durumda çevre yörelerde kanser riskini arttırmaktadır.

  • Termik santrallerde üretim sırasında pek çok küçük yapılı partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararları maddeler salındıkları çevredeki insanların sağlığın için tehdit oluşturmaktadır. Yapılan araştırmalara göre bu maddeler yöre insanının sinir sisteminde de olumsuz etkilere yol açmaktadır.

  • Bu çıkan zararları gazlardan etkilenen sadece insanlar değildir. Aynı şekilde bu gazlar etrafta yer alan hayvanlara da zarar vermektedir. Ayrıca çevre tarlalarda yer alan tarım ürünlerine, su kaynaklarına ve ormanlara da zarar verici etkileri bulunmaktadır.

  • Bacalardan yayılan zararlı gazlar asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaktadır. Asit yağmurları sonucunda da termik santralinin inşa edildiği bölgelerde ki toprakların yapısının bozulması ve verimin düşmesi gibi pek çok olumsuz durumla karşılaşılmaktadır.

  • Santraller de yüksek sıcaklıklarda elde edilen buharın soğutulması amacıyla yer altı suları veya akarsular kullanılmaktadır. Bu su akarsu veya yer altı kaynaklarını kirletmekte ve yeşilliği de tahrip etmektedir.9 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar