• Berkay Soran

KÜRESEL ISINMA: İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bu yazımızda küresel ısınma ve iklim değişikliği arasındaki bağlantıya bakıp;

iklim değişikliğinin sebeplerine, doğurduğu sonuçlara değineceğiz.


İklim bir bölgenin veya bir şehrin uzun yıllar boyunca devam edecek hava koşullarını

temsil eder. Örneğin Ankara şehrinin iklimi kışın karlı ve soğukken; yazın aşırı derece

de sıcak olması gibi. İklim değişikliği ise bir bölgenin uzun yıllar içerisinde ikliminde

meydana gelen değişikliklerdir diyebilir. Peki küresel ısınma ve iklim değişikliği

arasındaki bağlantı nedir? İklim değişikliği ve küresel ısınma birbirleriyle al-ver ilişkisi

yaşıyorlar diyebiliriz. İklim değişikliklerine meydana gelen olayların etkileri küresel

ısınmayı, küresel ısınma da meydana gelen olaylar iklim değişikliklerini

tetiklemektedir.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SEBEPLERİ NELERDİR?

Dünya iklim sistematiğine baktığımızda aslında çok basit olduğunu söyleyebiliriz.

Güneşten gelen ışınlar yeryüzünden geri uzaya yansıdığında veya dünyanın

atmosferi uzaya enerji saldığında gezegenimiz soğur. Güneşten gelen ışınları ise

dünyamız absorbe ettiğinde gezegenimiz ısınmaktadır. Bu denge doğal veya doğal

olmayan yollardan bozulur ise iklim değişikliğine sebep olur.


İlk değişiklik sebebi sera gazlarıdır. Sera gazları endüstri devriminin başından bu

yana önemli ölçüde artmıştır. Bu durumun nedeni endüstri devriminden itibaren

insanların büyük oranda fosil yakıt kullanımı, ağaçların inşaat arazileri için yok

edilmesi, çiftçilerin yaptığı sera tarımı gibi nedenlerdir. Sera gazı bu olaylardan

oldukça dolayı artmıştır. Buda küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini oldukça kötü

etkilemiştir. İkinci ana nedene gelecek olursak ormansızlaşma diyebiliriz. Ağaçların

kesilmesi , ormanların yanması ve diğer nedenlerden dolayı ormanlar yok olmuştur.

Ormansızlaşma nedeniyle küresel karbon emisyonları artmıştır ve doğrudan küresel

ısınma etkilenmiştir. Bunların dışında yol yapımları, hayvancılık üretimi, gübre

kullanımı iklimsel değişiklikleri etkilemektedir diyebiliriz. Yol yapımı, tarım gibi

faaliyetler dünya yüzeyinin yansıtıcılığını değiştirmiş dünyanın ısınma soğuma gibi

faaliyetlerinin kontrolünü değiştirmiştir.İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ NELERDİR?

İklim değişiklikleri küresel ekosistemlerdeki değişikliklere neden olmasının yanında

içtiğimiz sulardan tutun soluduğumuz havalara kadar her şeyi etkilemektedir.


HAVA KİRLİLİĞİ

Hava kirliliği ile iklim değişikliği birbirinden ayrılamayacak kadar bağlantılıdır. İklim

değişikliği ile havalarımız ısınmaktadır. Isınan hava nemli havalardan dolayı küflere,

polen alerjenik hava kirletici maddelerin oluşmasına neden olur.SAĞLIK BOZUKLUKLARI

Yapılan araştırmalara göre önümüzdeki 30 yılda iklim değişikliklerinin 200.000 den

fazla ölüme neden olması bekleniyor. Bunun asıl sebebi ise iklim değişiklikleri

diyebiliriz. Sıcaklıklar arttıkça ; sıcak çarpması, sıcak stresi, böbreklerden

kaynaklanan hastalıklarda artıyor. Aynı şekilde hava kirlenmeye devam ettikçe

solunumdan kaynaklı hastalıklarda aynı şekilde artmaya devam ediyor. Bunların

dışında iklim değişikliklerinden kaynaklık sel, şiddetli fırtınalar gibi aşırı hava olayları

insanların can sağlığını tehlikeye atıyor, insanların yaşadıkları yerlerin temel

altyapısını tehlikeye atıyor ve yaralanmalara sebebiyet verebiliyor.DENİZLERİN YÜKSELMESİ VE DAHA KİRLİ OKYANUSLAR

İklim değişiklikleri dünya çapında sıcaklıkların artmasına neden olmakla beraber

kutuplardaki sıcaklıkların artmasına ve kutupların erimesine yol açıyor. Sıcaklıkların

artmasıyla beraber buz tabakaları denizlere karışıyor ve eriyor. Bu da deniz

seviyesindeki artışlara neden olmakla beraber kıyı kesimlerini ve su altı ekosistemini

tehdit ediyor.

Kirlilik olarak bakacak olursak insanların kullandığı fosil yakıt emisyonlarının dörtte biri okyanuslar tarafından emiliyor. Sanayi Devrimi öncesine kıyasla şu anda okyanuslar yüzde otuz oranında daha asidik diyebiliriz. Asitleşmenin bu denli artması su altında yaşayan canlıların yaşamlarını tehlikeye atıyor. Ayrıca deniz ekosisteminin bozulmasına neden oluyor.EKOSİSTEMLER TEHLİKEYE GİRİYOR

Değişen iklim koşulları yaban hayatının hızla değişen habitatlara uyum sağlamalarını

zorlaştırıyor. Birçok tür değişen iklim koşulları nedeniyle daha soğuk yerler arıyor ,

mevsimsel davranışlarını değişen iklime göre değiştiriyor. Bu değişimler aslında tüm

ekosistemlerin değişmesine neden oluyor diyebiliriz. Yapıla araştırmalara göre birçok

hayvan türü artık değişen iklim koşulları nedeniyle yok olma tehlikesi yaşıyor. Sanayi

devriminden sonra memelilerin, sürüngenlerin, diğer omurgalı türlerin olması

gerekenden 100 kat daha hızlı şekilde yok olduğu gözlemlendi. Bazı canlıların

türlerinin yok olmasının yanında iklim değişikliği ağaçların yok olmasına neden olan

böceklerinde çoğalmasına neden olmaktadır.


Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar