• Berkay Soran

KÜRESEL ISINMA NEDİR? KÜRESELISINMANIN NEDENLERİ NELERDİR?KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİNELERDİR?

En son güncellendiği tarih: 6 Kas 2020

Küresel ısınma nedir? Küresel ısınmaya sebep olan nedenler nelerdir? Küresel

ısınmanın etkileri nelerdir? Küresel ısınmanın nasıl önüne geçeriz? Bu

yazımızda sorularımızın cevaplarını bulup küresel ısınmayı inceleyeceğiz.


Küresel ısınma özellikle kirlilikten kaynaklanan sera etkisindeki bir artışa bağlı olarak

dünyanın atmosferik ve okyanus sıcaklıklarında meydana geleceği tahmin edilen

artıştır diyebiliriz. Günden güne insan sayısının artması tüketiminde artmasında çok

büyük bir rol oynuyor. Tüketim yapılan fakat geri dönüşüm yapılmayan dünyamızda

doğal olarak kirlilik artıyor ve küresel ısınmayı kötü bir şekilde etkiliyor.KÜRESEL ISINMENIN NEDENLERİ VE ÇÖZÜMLERİ NELERDİR?


1.Fosil Yakıt Yakmak

Günden güne artan dünya nüfusunda tüketim artıyor demiştik. İnsanlar kömür, petrol

ve gaz gibi geri dönüştürülemeyen fosil yakıtları kullanarak elektrik üretmeyi ve

arabalara güç kaynağı bağlamaya çalışıyor. Buda doğal olarak doğaya CO2 salınımı

yapıyor. CO2 küresel ısınmanın baş düşmanlarından biridir diyebiliriz. CO2 kirliliği

arttığında ise küresel ısınma kötü yönde etkileniyor.Çözüm:

Günümüzde büyük firmalar petrol bazlı güçle çalışan arabalar yerine elektrik veya

hibritle çalışan araba yapma eğilimindeler. Yani petrol ve gaz tüketimini azaltmaya

yönelik bu çalışmalar küresel ısınmanın önüne geçme de önemli bir adımdır diyebilir.

Öte yandan elektrik tüketimini de kömür veya gazdan üretmek yerine ise yenilenebilir

enerji kaynakları olan rüzgar ve güneşten elde edilmeye çalışılıyor.


2.Ormansızlaşma ve Ağaç Temizleme

Bitkiler ve ağaçlar iklimi düzenlemede çok önemli bir rol oynuyor. Bitkiler ve ağaçlar

hem havadaki karbondioksiti emdikleri ve hem de oksijeni geri saldıkları için iklimi

düzenliyorlar diyebiliriz. Ormanlar ve çalılıklar, karbon yutakları görevi görüyor ve

küresel ısınmanın önüne geçmede çok büyük rol oynar.Çözüm:

Tüketim denilince akla sadece yemek içmek geliyor olabilir fakat insanların ormanlara

ve ağaçlara verdiği zararlarda bir tüketimdir. İnşaatlar için yok edilen ormanlar, insan

kazalarıyla çıkan orman yangınları ormansızlaşmaya neden oluyor. Eğer

ormanlarımız ve ağaçlarımız bu şekillerde yok olmaya devam ederse küresel

ısınmanın önüne geçmemiz biraz zor gözüküyor. Ormansızlaşmayı ve ağaç kesmeyi

önleyerek küresel ısınmanın kötü yönde etkilenmesinin önüne geçebiliriz.

Ayrıca yapılabilir çalışma iste ormansızlaşmanın önüne geçmenin yanından

ağaçlandırma çalışmaları yaparak ağaç ve orman sayımızı arttırabiliriz. Böylece

küresel ısınmanın da önüne geçme de önemli bir rol oynarız.


3. Tarım ve Çiftçilik

Hayvanlar, özellikle koyun ve sığırlar gibi çiftlik hayvanları, bir sera gazı olan metan

üretir. Dünya genelinde hayvanlar büyük ölçekte otlatıldığında, üretilen metan miktarı

küresel ısınmanın artmasında büyük rol oynuyor. Ayrıca sera da üretim yapılması da

sera gazının üretilmesinde büyük bir rol oynuyor ve sera gazı küresel ısınmayı kötü

yönde etkilediği için çok büyük zararı dokunuyor. Çiftçilerin kullandığı bazı gübreler de azot oksit sağlıyor. Azot oksit sera gazının bir başka türüdür. Bu gazda küresel ısınmanın artmasına sebebiyet veriyor.

Çözüm:

Farklı stok yemlerinin kullanılması, çiftçiliğin iklim değişikliğine katkısını azaltmaya

yardımcı olabilir. Bunun yanında sera üretimi yerine daha organik üretimler yapılarak

küresel ısınmanın artmasının önüne geçilebilir.


KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ NELERDİR?

Küresel ısınmanın Dünya gezegeni için geniş kapsamlı, uzun süreli ve çoğu durumda

yıkıcı sonuçlara yol açması bekleniyor.


1.Buzulların Erimesi ve Deniz Seviyesinde Yükselme

Kutup bölgeleri, ısınma atmosferine karşı özellikle savunmasızdır. Kuzey Kutbu'ndaki

ortalama sıcaklıklar dünyanın başka yerlerine göre iki kat daha hızlı artıyor ve

dünyanın buz tabakaları hızla eriyor. Bunun sadece bölge halkı, yaban hayatı ve

bitkileri için ciddi sonuçları olmakla kalmıyor; insan yaşamlarını da kötü yönde

etkiliyor. Bu buz alanlarının erimesi küresel ısınmayı daha da çok hızlandırıyor.

Bunun sebebi ise buzullar eridikçe güneş enerjisinin Dünya'ya daha az yansıyor.

Buzulların bu denli hızlı erimesinin sonucu olarak da deniz seviyesinin yükselmesini

hızlandırıyor. Deniz seviyesinde ki en küçük oynama bile deniz seviyesinin altında

olan kıyı kesimlerine su baskınlarına neden oluyor. Buzullar bu denli hızlı erimeye

devam ederse kıyı kesimlerinin okyanus suları altına kalması bekleniyor.2. Mevsimler ve Ekosistemler

Küresel ısınma; yüksek sıcaklıklar, sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve

kuraklıklar dahil olmak üzere birçok felaket türünü kötüleştiriyor. Daha sıcak bir iklim,

daha fazla su toplayabilen, tutabilen ve damlatabilen bir atmosfer yaratır ve ıslak

alanlar daha nemli ve kuru alanlar daha kuru hale gelecek şekilde hava düzenini

değiştirir. Bu durum bazı bölgeler için verimli olabilir fakat ılıman alanlar da

kuraklıklara neden olabilir. Bu kuraklık koşulları temiz içme suyuna erişimi tehlikeye

atıyor ve kontrol dışı orman yangınlarını körüklüyor. Aynı zamanda toz fırtınalarına,

aşırı sıcak olaylarına ve ani sellere neden oluyor. Diğer bir taraftan bakacak olursak

yoğun yağmurlar; derelerin, nehirlerin ve göllerin taşmasına neden oluyor. Bu durum

ise can ve mala zarar veriyor, içme suyunu kirletiyor ve sağlıksız havayı teşvik ediyor.


3. Hava Daha Da Kirlenir

Otomobillerin, fabrikaların ve diğer kaynaklardan gelen kirlilik güneş ışığına ve ısıya

tepki verdiğinde oluşan yer seviyesindeki ozonun artmasıyla hava kirliliğini daha da

kötüleştirir. Yer seviyesinde ki ozon havanın temel bileşenidir ve sıcaklık ne kadar

artarsa yer seviyesindeki ozon miktarı da o kadar artıp hava kirliliğini arttırır. Hava

kirliliğinin artması hastanelere daha çok hastanın gitmesine ve astımlılar için daha

yüksek ölüm oranlarıyla bağlantılıdır. Ayrıca hava kirliliğinin artması kalp ve akciğer

hastalarının da durumunu kötüleştirir.4. Okyanuslarda ki Asit Oranı Artıyor

Deniz ekosistemler küresel ısınmanın artması sonucu baskı altındadır. Okyanuslar,

emisyonlarımızı bir kısmını bünyesine alıp absorbe etmeleri nedeniyle bünyesinde ki

asit miktarını arttırıyor. Bünyesinde bulundurduğu asit miktarı arttıkça yengeçler,

mercanlar başta olmak üzere kabuklu yapıya sahip ve iskeletli canlıların yaşamları

tehlike altına giriyor. Küresel ısınma bu canlıların yaşamlarını tehdit etmesinin yanı

sıra kabuklu deniz ürünleri yetiştiriciliği mesleğinin de yok olmasına sebebiyet veriyor.

Yaklaşık 5 sene önce kabuklu deniz ürünleri üreticiliği yapan bir şirketi 110 milyon

dolar zarara uğrattığı görülmüştü.KÜRESEL ISINMA VE GERİ DÖNÜŞÜM


Enerji Tasarrufu

Geri dönüşüm yapılması kolay ama etkisi çok büyük bir olaydır. Geri dönüşümün

yapılması öncelikle enerji tasarrufu sağlar. Geri dönüşüm yapıldığında yeni ham

maddelerden yeni ürün elde etmek yerine kullanılmış ürünleri ham maddeye

çevirerek ham madde tüketimini azaltmış oluruz. Çünkü yeni ürünler yapıldığında

büyük miktarlarda enerji tüketilir. Daha az enerji tüketimi sayesinde daha az fosil

yakıt tüketilir ve sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliklerinin önüne geçilir.

Örneğin, bir ton kağıdı geri dönüştürmek 19 ağacın kesilmesini önler. Ağacın

korunması sırayla su toplama alanlarının korunmasına yol açar ve karbondioksitin

yakalanmasını teşvik ederek sera gazı emisyonlarını ve küresel ısınmayı azaltır.
Su Tasarrufu

Kağıt gibi şeyler üretmek su gerektirir ve bu, atık suyun bu üretimde kullanılmadan

önce arıtılması gerektiği anlamına gelir. Atık suyun arıtılması, bir başka sera gazı

üretecidir. Her ikisi de sera gazı olan metan ve azot oksit, atık su arıtımı sırasında

açığa çıkar. Geri dönüştürülmüş kağıt yapmak, ham kaynaklardan kağıt yapmak için

gereken su miktarının yalnızca% 20'sini gerektirdiğinden, kağıtların geri

dönüştürülmesi sera gazlarını azaltmanın harika bir yoludur.Geri Dönüşüm Atık Depolamalarını Azaltır

Karbondioksit dünyanın her yerinde çöplüklerden salınır. Bu da küresel ısınmanın

artmasına sebebiyet verir. Bu olayın önüne geçebilmemiz için elimizdeki en büyük

koz geri dönüşümdür. Geri dönüşüm yaparak bu atıkları depolama alanlarından

uzaklaştırırız ve bu sayede karbondioksit salınımını azaltıp küresel ısınmanın önüne

geçebiliriz. Ayrıca atıkları yakmak yerine geri dönüştürdüğümüzde de doğaya salınan

karbondioksit miktarının önüne geçebiliriz.Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar