• Kemal Tahsin Menteşe

PİLİMİZ BİTMESİN - PİL GERİ DÖNÜŞÜMÜ

En son güncellendiği tarih: 2 Kas 2020

Bu yazımızda pillerin geri dönüşümünü sizlere anlattık. Pil geri dönüşümü nasıl yapılır? Pillerin içerisinde neler var? Pillerin doğaya zararları neler? Biz nelere dikkat etmeliyiz? Bu soruların yanıtlarını sizler için araştırdık ve sunduk...


Pil geri dönüşümü atık olan pillerin çeşitli işlemlerden geçerek geri kazanımıdır. Piller içerisinde bulunan çeşitli kimyasallar yüzünden çevreye ve canlılara birçok zarar verir. Pil geri dönüşümü çoğunlukla akü geri dönüşümü olarak yapıldığı için geriye kalan pil çeşitleri çevreye en çok zararı verenler oluyor.


Pillerin aktaracağı enerji bittikten sonra çöpe atılmasını engellemek amacıyla kurulan birçok atık pil toplama yerleri bulunuyor. Bu toplama alanlarında piller geri dönüşüme ilk adımlarını atmış oluyorlar. Çöpe atılmasını engelleyecek ikinci bir faktör ise şarj edilebilir piller. Şarj edilebilir piller bittikten sonra tekrar tekrar kullanıldığı için çevreye zarar en az olan pillerdir.

Pil Geri Dönüşümü

Pilleri geri dönüştürmek sadece bize değil, gelecek nesillerimize de güzel bir çevre sağlar. Pillerin geri dönüşümü, atık olarak görülebilecek ve yeryüzüne zarar verebilecek terk edilmiş veya kullanılmış pillerin işlendiği süreçtir. Hangi pil malzemelerinin yeniden kullanılabileceği ve kullanılamayacağı konusunda çok sayıda yanlış anlama var.

Aşağıda, geri dönüşüm tesislerinde farklı pillerin nasıl geri dönüştürüldüğü hakkında bilgiler yer almaktadır:


1-) Kurşun Asitli Akü Geri Dönüşümü: Akü, çekiçli değirmen sayesinde küçük parçalara ayrılır ve daha sonra bir kazana yerleştirilir. Kazanın içinde kurşun ve diğer ağır malzemeler dibe batar; plastik parçacıklar ise yoğunluk özelliklerinden dolayı yüzer. Daha sonra üst ve alt sıvılar ayrılarak daha sonraki işlemler için farklı geri dönüşüm odalarına gönderilir.


2-) Alkalin / Çinko Karbüratör / Çinko Hava Pilleri:Tüm bu tür piller, başarılı ayırma işlemleri için belirli bir sıcaklığa ihtiyaç duyarlar. Burada pil üç farklı kategoride ayrılır:

a-)Çinko ve Mangan Konsantresi

b) Kağıt ve Plastik

c) Çelik

Son olarak, tüm bu ayrı ürünler, yeni öğelerde yeniden kullanılmak üzere geri dönüşüm tesislerine gönderilir.


3-) Nikel-Kadmiyum, Nikel Metal Hidrit Bataryalar ve Lityum İyon Bataryalar: Saflaştırma işlemi yapılmadan önce metal parçalar plastik parçalardan ayrılır. Metaller daha sonra sıcak metal banyosu için ağır metallerin (yani nikel, demir, manganez ve krom) gönderildiği HTMR (Yüksek Sıcaklıklı Metal Islahı) yöntemi aracılığıyla geri dönüştürülür. Son olarak, ayrılan metaller ve plastikler yeni ürünlerde yeniden kullanılmak üzere ilgili tesislere gönderilir.

Tüm bu tip piller kolaylıkla tamamen geri dönüştürülebilir (% 100).

Türe Göre Pil Bileşimi

İtalik , düğme hücre türlerini belirtir.

Kalın , ikincil türleri belirtir.

Tüm rakamlar yüzdedir; yuvarlama nedeniyle toplamları tam olarak 100'e ulaşmayabilir.

(Vikipedi)


Atık Pillerin Çevreye Zararları

Pillere yönelik artan küresel talep, büyük ölçüde cep telefonları ve video kameralar, dizüstü bilgisayarlar ve oyuncaklar gibi taşınabilir güç tüketen ürünlerdeki hızlı artıştan kaynaklanmaktadır. Tüketiciler her yıl, tümü zehirli veya aşındırıcı maddeler içeren milyarlarca pil atmaktadır. Bazı piller, bilinçsiz şekilde atıldıklarında tehlikeli atık haline gelen, sağlık ve çevre için tehdit oluşturan kadmiyum, cıva, kurşun ve lityum gibi toksik metaller içerir. Üreticiler ve perakendeciler, daha geri dönüştürülebilir ve daha az toksik malzeme içeren piller üreterek pillerin çevre üzerindeki etkisini azaltmak için sürekli olarak çalışıyorlar. Pillerin küresel çevresel etkisi dört ana başlık altında değerlendirilir. Bu başlıklar, tek kullanımlık pillerin ve şarj edilebilir pillerin yarattığı etkiler arasındaki farkı daha net görmemizi sağlar.


Doğal Kaynakların Tüketimi

Pillerin üretimi, nakliyesi ve dağıtımı doğal kaynakların kullanılmasıyla olur ve böylece doğal kaynakların hızla tükenmesine sebep olur. Şarj edilebilir piller, tek kullanımlık pillere göre daha az doğal kaynak tüketir çünkü şarj edilebilir piller atılmadan tekrar tekrar kullanılabilir.


İklim Değişikliği ve Küresel Isınma

Dünya yüzeyindeki ortalama sıcaklığının yükselmesi, artan sera gazı etkisinden kaynaklanmaktadır. Pillerin üretimi ve nakliyesi sırasında egzoz ve diğer kirleticiler atmosfere yayılır ve böylece sera etkisine sebep olur. Aktarılan enerji birimi başına şarj edilebilir piller, tek kullanımlık pillere göre küresel ısınmayı daha az etkiler. Bunun nedeni, şarj edilebilir pillerin üretimi ve nakliyesi sırasında daha az sera gazının ortaya çıkmasıdır.


Fotokimyasal Duman Kirliliği ve Hava Asitlenmesi

Ozon tabakası, toksik kimyasallar üreten fotokimyasal reaksiyonlara maruz kalır. Büyük şehirlerde oluşan ani sıcaklık değişimleri, insan ölümlerine neden olabilen tehlikeli bir fotokimyasal duman birikimine yol açabilir. Atmosfer tabakalarında asidik maddelerin birikmesi de hava asitliğine sebep olur. Yağmurla birlikte biriken bu parçacıklar yeryüzüne düşerek toprak ve ekosistemler üzerinde hasar bırakabilir. Şarj edilebilir piller, tek kullanımlık pillere göre daha az atmosferik etkilere sebep olurlar.


Kimyasalların Çevreye Etkisi ve Su Kirliliği

Potansiyel toksik riskler, pil kimyasallarının sucul ekosistemlere sızmasıyla ilişkilidir. Atık pillerin yanlış veya dikkatsizce doğaya bırakılması bitkiler ve hayvanlar için toksik olan aşındırıcı sıvıların ve çözünmüş metallerin açığa çıkmasına neden olabilir. Pillerin atık depolama sahalarında uygun olmayan şekilde imha edilmesi zehirli maddelerin yeraltı sularına ve çevreye salınmasına neden olabilir.18 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar