• Aleyna İpçi

SERA GAZI VE ETKİLERİ

En son güncellendiği tarih: 22 Kas 2020

Şimdiye kadar herkes sera gazını duymuştur, ancak çok azı gerçekte ne olduğunu bilir. Bu nedenle hadi gelin bugün bu konu hakkında daha detaylı konuşalım ..Sera Gazı Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi sera gazları, atmosferdeki kızılötesi ışınları emen ve atmosferin ısınmasına neden olan gazların veya bileşiklerin isimleridir. Ana sera gazları karbondioksit (CO2), metan (CH4), azot oksit (N2O), hidroflorür karbonlar (HFCs), perfloro karbonlar (PFCs) ve sülfürhekza florid'dir (SF6). Bu gazlara sera etkisi nedeniyle sera gazları denir.


Sera Etkisi

Atmosferi oluşturan karbondioksit ve diğer benzer gazlar, bir seranın cam tavanına benzer. Gündüzleri atmosferden yansıyan güneş ışığı dünyayı ısıtır ve geceleri ısıyı atmosfere geri vererek soğutur. Ek olarak, atmosferdeki sera gazları bir miktar ısıyı koruyarak dünyanın ortalama sıcaklığını 15 derece civarında tutar. Sera etkisi, yeryüzünden uzaya yayılan ısının (kızılötesi ışık) bir kısmının sera gazları tarafından tekrar dünyaya yansıtılarak yeryüzünü ısıttığı bir olaydır. Süreç, bir seranın işleyişine benzer olduğu için buna "sera etkisi" denir. Bu etkiyi yaratan gaza sera gazı da denir.

Sera etkisi doğal bir süreçtir. Atmosferdeki sera gazlarının ürettiği sera etkisi, yeryüzünün sıcaklığını dengede tutarak yeryüzünü yaşanabilir kılar. Ancak sera gazlarındaki kontrolsüz artış, yeryüzünün sıcaklığının doğal süreçlerini terk etmesine, dolayısıyla seviyesinin vadesinin ötesinde artmasına ve dengenin değişmesine neden olur.


Sera Gazı ile İklim Değişikliği Arasındaki İlişki

Ekosistemin tüm bölümleri karmaşık bir şekilde birbirine bağlıdır ve birbiriyle uyum içinde çalışır. Ekosistemin bir kısmının tahrip edilmesi veya tahrip edilmesi durumunda, bununla ilgili diğer kısımlar da olumsuz etkilenecektir. Bu etkilerin ortaya çıkma derecesi, ekosisteme verilen zararın niteliğine, ölçeğine ve süresine, ekosistemin etkilenen bölümlerinin önemine ve ekosistemin kendini onarma yeteneğine göre değişecektir. İnsanlar aynı zamanda dünya ekosisteminin bir parçası olduğu için, etkilerinin sonuçları doğal olarak ekosistemin diğer bölümlerine de yansıyacaktır. Sera gazları atmosferde belirli bir oranda bulunur, ancak bu gazlar insan etkisi altında atmosfere eklendiğinde, dünyanın ısınması büyük ölçüde artar, bu da küresel ısınmayı ve iklim değişikliğini tetikler. Sera gazlarının çoğu karbon molekülleri içerir. Kyoto Protokolü'nde sera gazı olarak kabul edilen altı gazdan dördü (karbondioksit, metan, hidroflorokarbon, perflorokarbon) karbon molekülleri içerir. Dünyamızın karbon kaynağı; fosil yakıtların kullanılması, ormanların yok edilmesi, sentetik gübre kullanımı, bilinçsiz sanayileşme ve kontrolsüz nüfus artışı gibi birçok insan etkisi nedeniyle istikrarını yitirmiş ve küresel değişimlere eşlik etmektedir. Sıcak iklim değişikliği gezegenimizin yaşamını tehdit ediyor.


Sera Gazları Neden Dünya'nın Isınmasına Neden Olur?

Güneşten dünyaya gelen büyük miktarda radyasyon, görünür ışık, ultraviyole ve kızılötesi ışınlar şeklinde yeryüzünün atmosferine düşer. Yeryüzüne düşen bu yoğun radyasyonun% 30'u bulutlar, buzullar ve yeryüzündeki diğer yansıma kaynakları tarafından geri yansıtılır. Kalan radyasyon atmosfer, toprak ve okyanus tarafından emilir. Sera gazlarını emerek atmosferden yansıyan ısının bir kısmını yakalarlar. Grup teorisi ve kuantum mekaniğine göre, aynı türden iki atomun birbirine bağlanmasıyla oluşan bir molekül, kızılötesi ışığı doğrudan absorbe edemez. Bu nedenle atmosferde zenginleşen O 2 ve N 2 gazları sera etkisine katkıda bulunmamakla birlikte ikiden fazla atom içeren moleküller ve farklı atom türlerinin bağlanmasıyla oluşan iki atomlu moleküller sera etkisine katkıda bulunur.


Sera Gazı Emisyonu Nedir?

Adından da anlaşılacağı gibi, sera gazı emisyonları, sera gazlarının atmosfere salınmasını ifade eder. Bu gazların (çoğu karbon molekülü taşıyan) emisyonlarına karbon emisyonları veya karbon emisyonları da denir. Sanayi devriminin gelişmesiyle birlikte küresel enerji talebi artmış, bu büyümeyi karşılamak için doğal kaynakların (özellikle fosil yakıtların) kullanımı da artmış, sera gazı salınımı da artmıştır.


Sera Gazı Emisyonunu Nasıl Azaltabiliriz? 

Sera gazı emisyonlarını arttıran ana unsur insan yapımı kaynaklar olduğundan, çevre korumayı dikkate alarak ve sürdürülebilir yöntemler benimseyerek ve insan davranışını değiştirerek sera gazı emisyonlarını azaltabiliriz. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik ana çalışmalar;

  • Karbon bazlı enerji sistemleri ve teknolojileri yerine yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak, Enerji tüketimini azaltmak için çaba gösterilmeli,

  • Talebe yönelik tüketim olmalı,

  • Öncelikle atık azaltılmalı, geri dönüştürülebilir atık kaynağında toplanmalı ve geri dönüşüme gönderilmelidir.


7 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar