• Yakup Bedirhan Menteşe

SIFIR ATIK BELGESİ NEDİR? SIFIR ATIK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sıfır atık belgesi nasıl alınır? Sıfır atık belgesi nedir? Kimler sıfır atık belgesi

almak zorundadır? Sıfır atık yönetim sistemi kapsamında biriktirilen atıklar

nereye verilecektir? Sıfır atık ile ilgili bu tip sorulara aşağıda hep birlikte merak

edilenleri öğrenelim...


Sıfır atık belgesi almak için gereken işlemleri yazımızda size sırasıyla

anlatacağız. Sıfır Atık belgesi için başvurular ne zaman başlayacaktır? Çevre ve

Şehircilik Bakanlığının yayınladığı Sıfır Atık Yönetmeliği hükümlerini aşağıda

adım adım anlatıyoruz.Sıfır Atık Belgesi İçin Başvurular Ne Zaman Başlayacaktır?

Başvuruların ne zaman başlayacağını Çevre ve Şehircilik Bakanlığı resmi web

sitesinden yaptığı açıklama ile duyurdular.


"Yönetmeliğin belgelendirme ile ilgili hususlarının yer aldığı 15, 16, 17, 18 ve 19 uncu maddelerinin yayımı tarihinden altı ay sonra yürürlüğe gireceği, yürürlük maddesi ile hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, temel seviyede belge başvuru işlemleri 12 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecektir. Gümüş, altın ve platin seviyelerindeki sıfır atık belgesi başvurusu için ise, temel seviyedeki sıfır atık belgesinin alınması ve takip eden on iki aylık sürenin geçmesi gerekmektedir."


Sıfır atık belgesi bu işi yapan bireysel ve kurumsallar için, sıfır atık sistemini kuran

işletmeler, sıfır atık çalışmasını belgelendirmek isteyen bina ve bölgeler mahalli

idareler tarafından alınabilir. Sıfır Atık belgesini almak için Çevre ve Şehircilik

Bakanlığına bağlı İl Müdürlüklerine başvurularınızı Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamı

içinde gerçekleştirebilirsiniz. Sıfır atık belgesi, temel seviye, gümüş seviye, altın

seviye ve platin seviye olmak üzere dört ayrı kategoride verilir. Sıfır atık için yönetim

sistemini kurmak sorumluluğunda olan bina ve yerleşim bölgeleri ile mahalli idareler

ilk adımda temel seviye sıfır atık belgesi almakla yükümlüdür. Sıfır atık belgesi almak

üzere başvurular online olarak Sıfır Atık Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.Temel Seviyede Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Sıfır Atık belgesi için online olarak sistemden başvuru yapacağınız Sıfır Atık Bilgi

Sistemi üzerinde sizden istenilen bilgileri doldurmanız gerekmektedir. Sistemde

istenilen belgeleri de sisteme yüklemek zorundasınız. Bazı başvurularda gerekli

görülürse sisteme ek bilgi ve ek belge yüklenmesi istenilebilir. Yapılan başvurular İl

Müdürlüğü tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Gerekli görülürse bizzat

yetkililer tarafından yerinde incelemelerde bulunulur. Değerlendirmeler esnasında

eksik bulunan başvurular sahibine bildirilir ve 30 gün içerisinde eksiklerini

tamamlaması istenir. Eksikleri tamamlanırsa tekrar değerlendirmelere alınır. Bu süre

sonunda tekrar değerlendirmeye alınan başvurular uygun değil ise reddedilir veya

bildirim süresinden sonra 30 gün içinde eksikleri tamamlanmayıp Sıfır Atık Bilgi

Sistemine sunulmayan Sıfır Atık belgesi başvuruları reddedilir. Ret almayan

başvurular incelemeler ve değerlendirmeler sonucunda eksik bilgi ve belge yoksa

yayınlanan Sıfır Atık Belgesi Yönetmeliğinde belirtilen Ek-3’te bulunan özellikleri

sağlaması halinde başvurular onaylanır. Onaylanan başvurular temel seviyede Sıfır

Atık Belgesi alabilir.

Ek-3/A

Ek-3/8


Gümüş, Altın, Platin Sıfır Atık Belgesi Nasıl Alınır?

Temel ölçüde Sıfır Atık Belgesini almış yerlerden; şehir belediyeleri ve nüfusu 50

binin üstündeki ilçe belediyeleri, organize endüstri bölgeleri, AVM, havalimanları,

otobüs garları, tren terminalleri, limanlar ile 50 oda ve üzeri konaklama kapasiteli

işletmeler gümüş seviye, altın seviye ya da platin seviyede sıfır atık belgesi almakla

yükümlüdür. Yükümlülüğü bulunan laf mevzusu bölgeler, temel seviyedeki Sıfır Atık

Belgesinin alınmasını takip eden 12 aylık vakit nihayetinde gümüş seviye, altın seviye

ya da platin seviye Sıfır Atık Belgesi için başvuruda bulunurlar. Temel ölçüde sıfır atık

belgesini almış öteki bölgeler, istekte bulunmaları niteliğinde gümüş seviye, altın

seviye ya da platin seviye de Sıfır Atık Belgesi için başvuruda bulunabilirler. Temel

ölçüde sıfır atık belgesinin alınmasını takip eden 12 aylık sürenin tamamlanmasına

müteakip otuz takvim günü içinde, bir senelik çalışmaya istinaden Sıfır Atık

Yönetmeliği Ek-4 doğrultusunda belirtilen puanlama kriterlerine esas malumat ve

belgeleri Sıfır Atık Bilgi Sistemine(SABS) yükleyerek başvuru etmek zorundadırlar.

Diğer bölgeler ise istekte bulunmaları niteliğinde bu belgeler için başvuruda

bulunabilirler. Yapılan başvuruların değerlendirilebilmesi için en az 3 İl Müdürlüğü

personelinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon tarafınca puanlamaya esas

kriterlere ait Sıfır Atık Bilgi Sistemi(SABS) üstünden sunulan bilgiler ve belgeler 30

takvim günü içinde incelenerek başvurunun uygunluğu değerlendirilir. Değerlendirme

cevabında onay bulunmayan başvurular Sıfır Atık Bilgi Sistemi(SABS) üstünden iade

edilir. Başvurunun onay bulması halinde müracaat sahibi bilgilendirilerek 30 takvim

günü içinde komisyon tarafınca belirlenen tarihte yerinde araştırma yapılır. Yerinde

araştırma esnasında komisyon üyelerine, puanlama kriterlerine esas meydana

getirilen çalışmalara yönelik sunum yapılır. Komisyon üyelerince meydana getirilen

yerinde araştırma cevabında puanlama yapılır. Gümüş seviye, altın seviye, platin

seviye de sıfır atık belgesi seviyelerinden herhangi biri için taban puanın

sağlanmadığının tespiti niteliğinde müracaat sahibine yapılması gerektiği bildirilir.

Bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 30 takvim günü içinde müracaat sahibi tarafınca,

meydana getirilen iyileştirmelerin Sıfır Atık Bilgi Sistemi(SABS) üstünden sunulması

zorunludur. Sunulan iyileştirmeler komisyon tarafınca Sıfır Atık Bilgi Sistemi(SABS)

tarafından 30 takvim günü içinde değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde yerinde

araştırmalarda bulunulur. Yapılan değerlendirme cevabında üç seviyeden herhangi

biri için taban puanın sağlanmadığının tespiti halinde müracaat iade edilir. Komisyon


tarafınca meydana getirilen puanlamanın belge almak için ehil olması halinde elde

edilmiş puana nazaran gümüş seviye, altın seviye ya da platin seviye Sıfır Atık

Belgesi hazırlanır. Belge seviyesinin artırılması yönünde istekte bulunulması halinde,

istek sahibi tarafınca puanlamaya esas gereken bilgilerin ve belgelerin Sıfır Atık Bilgi

Sistemine(SABS) aktarılarak yeni kayıt oluşturulur ve bu fıkrada tanımlanan belge

dönemi yine başlar. Yapılacak değerlendirme cevabında onay bulması niteliğinde

belgenin seviyesi yükseltilerek, yeni seviyeye göre sıfır atık belgesi düzenlenir.

Ek-4


Sıfır Atık Belgesi Kaç Yıl Süre ile Geçerlidir?

Sıfır atık belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. Sıfır Atık belgesinin süresi bitmeden 3 ay

önce başvuru yapıp yenilenmesi gerekmektedir. Sıfır Atık belgesinin verilmesi,

yeniden alınması ve seviye atlaması için belirlenen ücretler her yıl yeniden

belirlenmektedir. Ücretlerin belirlenmesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından

gerçekleştirilmektedir.

30 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar