• Aleyna İpçi

SU AYAK İZİ

Birçoğumuz ismini duymuşuzdur fakat tam anlamıyla ne olduğunu bilmeyiz. Gelin bugün bu konuyu detaylandıralım..


Su ayak izi, ürün üretim ve tüketim faaliyetlerinde kullanılan toplam temiz su miktarını ve oluşan kirlilik oranını temsil etmektedir.Su Ayak İzi Nedir?


Hammadde işlemeden ürünün doğrudan işlemesine ve tüketici kullanımına kadar tüm süreci kapsayan, tüm tedarik zincirinde mal veya hizmetlerin üretimi için kullanılan tatlı su miktarının (buharlaşma dahil) ölçülmesini ifade eder. Kurumlar, ürünler, hizmetler, bireyler veya toplum için hesaplanabilir. Su ayak izi, üretim sürecinde hem doğrudan hem de dolaylı su kullanımını dikkate alır. Birim zamandaki kirli su miktarı ile ölçülür. Su ayak izi ölçümü için yeni oluşturulan ISO 14046 standardı kullanılarak ürünün su tüketimi gözlemlenebilir ve aşırı su tüketiminin neden olduğu yüksek maliyet önlenebilir. ISO 14046: Bu, su ayak izlerini değerlendirmek ve raporlamak için ilkeleri ve gereksinimleri tanımlayan uluslararası bir standarttır. Yaşam döngüsü değerlendirmesine dayalı olarak ürünlere, yöntemlere ve organizasyonlara uygulanır.


Tüketilen suyu ve kalitesini temsil eden 3 gösterge; mavi, yeşil ve gri su ayak izidir.

Mavi Ayak İzi: Belirli bir malın üretilmesi için gereken toplam yerüstü ve yeraltı tatlı su kaynaklarını üretmek için kullanılır ve tatlı su genellikle insanların düşündüğü su kaynağıdır.

Yeşil Ayak İzi: Bir ürünün üretiminde kullanılan toplam yağmur suyudur. Bu ayak izinde kullanılan yağmur suyu yok olmaz ya da yeraltı sularına karışmaz, bir süre toprakta ya da tapınaklarda depolanır. Yağışlar yeşil su arzını ve talebini etkilediğinden, bölgedeki yeşil su talebini değerlendirirken iklim değişikliği ve değişkenlik göz önünde bulundurulmalıdır.

Gri Ayak İzi: Kirliliğin bir göstergesidir. Mevcut su kalitesi standartlarına göre kirlilik yükünü ortadan kaldırmak veya azaltmak için kullanılan tatlı su miktarını ifade eder. Bu nedenle, nüfus ve endüstriyel büyüme ile orantılı olarak ele alınmalıdır.


Su Ayak İzinin Avantajları

 • Gelecekteki su kullanımının risklerini analiz eder ve organizasyonu bu çerçevede hazırlar. Yöntem ve kurumsal düzeyde ürün kalitesini artırır.

 • Bilgi ve en iyi uygulamaları endüstri ve yönetimle paylaşabilir.

 • Kuruluşların daha fazla çevresel sorumluluk için müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir.

 • Su kullanımının çevresel etkisini azaltmanın yollarını belirleyin.


Su Ayak İzinin Azaltılması İçin Öneriler

 • Öncelikle su kaynakları ile ilgili ekonomik, sosyal ve çevresel konuları analiz etmeliyiz.

 • Su tüketimini, etkisini ve tüm tedarik zincirinin risklerini belirlemelidir.

 • Su ayak izlerini ölçerek, şu anda veya gelecekte su kıtlığı olan havzalar üzerindeki etkiyi en aza indirmek için harekete geçmelidirler.

 • Suyun korunmasının insan ve doğanın temel hakkı olduğu uluslararası sözleşmeleri desteklemelidir.

 • Su ayak izi üzerindeki etkilerini en aza indirmekle kalmamalı, aynı zamanda su sürdürülebilirliğini sağlamak için politika yapıcılar, diğer şirketler, akademisyenler ve STK'larla işbirliği yapmalıdırlar.


Verilen Hizmetler

 • Çevre Koruma Ajansı (EPD)

 • VOC İçerik ve Emisyon Testi

 • GREENGUARD

 • Sağlık Ürünleri Beyanı (HDP)

 • Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA)

 • Çevre Beyanı

 • Karbon Ayak İzi

 • Su Ayak İzi


11 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar