• Aleyna İpçi

SU KİRLİLİĞİ NEDİR VE BUNA NASIL SON VERİLEBİLİR?

Su kirliliğinin ne olduğunu ya da buna neler sebep olduğunu hepimiz az çok biliyoruz fakat elin bunu daha da detaylandıralım..Dünya nüfusunun hızla artması, kentsel yerleşimlerin çoğalması ve içme suyunun azalmasıyla birlikte su kirliliği acil bir sorun haline geldi. Suyun tüm biyolojik yaşam için öneminden bahsetmeye gerek yok. Yaşam kaynağı olarak su, her zamankinden daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Su kirliliği yayıldıkça insan yaşamı da tehdit altındadır. Dünyadaki atık suların% 80'i nehirlere, göllere ve okyanuslara deşarj edilmektedir. Bu, içme suyunun giderek azaldığı anlamına gelir. Sağlıksız sudan ölenlerin sayısı, savaşta öldürülenlerin sayısını aştı.


Su Kirliliği

Genel olarak, su kirliliği, zararlı maddeler (kimyasal maddeler, mikroorganizmalar, plastik atıklar gibi) su kütlelerini (nehirler, göller ve okyanuslar gibi) kirlettiğinde, bu suların kalitesini düşürdüğünde ve çevreye ve insanlara zarar verdiğinde oluşur. İçme suyunda bile su kirliliğinin birçok nedeni vardır, ciddi derecede zehirli maddelerin (arsenik, bakır ve kurşun gibi) varlığına neden olabilir ve önlemler alınmıştır. Ülkemizde alınan önlemler hakkında daha fazla bilgi almak için "Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği" ni okuyabilirsiniz.


Su Kirliliğinin Nedenleri

Su kirliliğinin nedenlerini incelerken, birkaç farklı kategoriyi dikkate almak gerekir. Şehirlerden, kasabalardan ve fabrikalardan gelen zehirli maddeler yeraltı sularından deniz suyuna kadar birçok su kaynağını kirletmektedir.


1. Yeraltı Suları

Yeraltı suyu temelde yağmur sularının yerin derinliklerine ulaşmasıyla oluşur ve en önemli içme suyu kaynaklarından biridir. Toprak kirliliği nedeniyle zehirli maddeler bu sulara karışır. Böcek ilaçları, gübreler ve septik tanklardan çıkan atıklar gibi kirletici kaynaklar, on yıllar ve hatta binlerce yıl boyunca mevcut olmayabilir. Yeraltı suyu ve çeşitli su kaynaklarının birleşimi kirliliğin yayılmasına neden olabilir.


2. Yüzey Suları

Yüzey suyu, okyanusları, gölleri, nehirleri, okyanusları ve haritada görebileceğimiz tüm mavi alanları içerir ve dünyanın yaklaşık% 70'ini kaplar. Yüzey suyunun büyük bir kısmı da kullanılamaz hale gelme tehlikesi altındadır. Nehirlerin, akarsuların ve göllerin üçte birinden fazlası kirlenmiştir ve içmek, yüzmek veya balık tutmak için uygun değildir. Endüstriyel atıklar, geri dönüştürülemeyen plastik atıklar ve zirai kimyasallar nedeniyle bu suların canlılığı azalır ve bu da insan yaşamını olumsuz etkiler.


3. Okyanus Suları

Okyanus ve deniz suyu kirliliği karadan kaynaklanmaktadır. Çiftliklerden ve fabrikalardan salınan kimyasallar, yiyecek artıkları, ağır metaller ve toksik maddeler nehirler yoluyla denize ve okyanusa atılıyor. Özellikle hafif plastikler (plastik poşetler ve plastik şişeler gibi), geri dönüşüme gönderilmezlerse, okyanusa doğru atık veya rüzgar saçacaklardır.Su Kirliliğine Nasıl Son Verilebilir?

Su kirliliğini önlemek için, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve ulusal hükümetlerin harekete geçmek ve eylem planlarını uygulamak için işbirliği yapmaları gerekmektedir. Bu önlemlere ek olarak insanlar yaşam tarzlarını değiştirerek su kirliliğini de azaltabilirler. Özellikle çevre dostu ürünlerin tercih edilmesi büyük fark yaratacaktır.

Su kirliliğini azaltın;

  • Plastik kullanımını azaltın. Plastik poşetler yerine yeniden kullanılabilir alışveriş poşetleri kullanmayı tercih edin.

  • Doğal olarak kaybolmayacak ürünleri kullanmayınız. Kimyasal temizleyici kapları atarken, toksik maddeler içermediğinden emin olun.

  • Aracınızı yağ ve antifriz sızıntısından koruyun.

  • Dinlendirici bir bahçeniz varsa, suyun akmasına izin veren ve ilaç tedavisinden kaçınan bir manzara kullanın.


9 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar