• Aleyna İpçi

TARIM'IN GELECEĞİ

Bugün hepimiz klasikleşmiş tarım şartlarını biliyoruz fakat bunlar günümüz dünyasına yeterli gelmiyor artık daha da dijitalleşiyoruz. Gelin tarımda ki dijitalleşmeye de bir bakalım..
Gelecekte Nasıl Olacak?

Tarım sektörü (nüfusun% 17-18'i) verimli toprakları önemli bir gelir noktasına dönüştürmek açısından tüm ülkeler için hayati önem taşımaktadır. Ülke nüfusunun ayakta kalmasını sağlayan tarım, ihracata etkisi, diğer sektörlere hammadde ve sermaye temini, biyolojik çeşitliliğin ve ekolojik dengenin teşvik edilmesi nedeniyle tüm ülkelerde vazgeçilmez bir konumdadır. Tüm sektörler gibi teknoloji de tarım sektöründe yapıcı değişikliklere yol açmaktadır. Gelecekte tarımın nasıl gelişeceği sorusunun cevabı teknolojiye ve dijital dönüşüme bağlı. ERP'den depo yönetimine kadar kapsamlı çözümlerin yanı sıra dronlar, canlı hayvan çekme halatları ve sensörler gibi teknolojik ürünler de tarım sektöründeki tüm paydaşlar için avantaj sağlıyor.


Tarımda Drone Kullanımı

Hassas tarım, insansız uçakların tarım sektörüne katkı sağlayan tarımda bilgi teknolojisinin uygulanması olarak ifade edilebilir. Bin yıldır çocuk oyuncağı olarak bilinen drone'lar, asıl amacı savunma sanayine kolaylık sağlamaktır. İnsanların ulaşamadığı alanlara ulaşır ve çiftçilerin karşılaştığı sorunları çözer. İnsansız hava araçları, tarımsal faaliyetlerin kısa sürede daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi için sulama, ilaçlama ve haşere kontrolü için kullanılabilen uzaktan algılama yapmak için araziyi havadan tarar.


Akıllı Tasmalarla Hayvanların Kontrol Altına Alınması

GPS, RFID ve akıllı tasmaların da tarımın geleceği olduğu anlaşılıyor. Öyle ki otomatik sistemlere (akıllı çekme kayışları gibi) yapılan yatırım hızla gelişiyor ve bu da ineğin günlük geviş getirme oranını% 15 artırdı. Bu sistemler, hayvancılıkla ilgili önemli bilgileri izleyebilir ve hayvancılık sektöründe önemli avantajlar sağlama potansiyeline sahip endüstri paydaşlarının dikkatini çekebilir.


Sensörler'in Kullanımı

Toprak nem sensörleri elektrik direncine göre toprak nemini ölçer; son zamanlarda hava, toprak ve su sıcaklığı ölçümlerinde kullanılan toprak sıcaklık sensörleri ve yaprakların yüzey nemini sınıflandıran yaprak nem sensörlerinin kullanımı yaygınlaşmıştır. Sensörler, çiftliklerin, ormanların veya su kaynaklarının durumunu gerçek zamanlı olarak izlemeyi mümkün kılar. Nesnelerin teknolojisini kullanan sistemler verileri anlamlı hale getirebilir. Bu sayede işçilik suyu ve elektrik tasarrufu sağlanabilir.


Mobil Uygulamalar

Hava koşullarını öğrenebilen, ürün miktarını hesaplayabilen ve ilaç miktarını belirleyebilen mobil uygulamalar, günlük tarım işlerinde önemli avantajlara sahiptir ve tarım sektörünün gelişimini hızlandırabilir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile özel şirketler de dijital tarımın bir parçası olarak mobil uygulamalar geliştirdi.


Otomasyon Çözümleri

Doğal olay erken uyarı sistemi ve tarımsal otomasyon sistemi sayesinde tarımsal verimlilik ve ürün kalitesi iyileştirilmiş, üretim maliyetleri düşürülmüştür. Peki, pompa ve depo otomasyon sistemleri, tarımsal don uyarı sistemleri, sulama sistemi otomasyonu, iklim kontrol otomasyonu, bahçe ve sera otomasyonu ve gübreleme otomasyonu, üretim kalitesi ve verimlilik açısından etkilidir. Ülkemizde helal, kaliteli tarım, organik tarım ve coğrafi etiketleme işaretleri gittikçe yaygınlaşmaktadır. Ancak 2050 yılında nüfusun 100 milyona ulaşacağını gösteren araştırma dikkate alındığında, tarımsal gıda üretiminin ihtiyaçlarının karşılanması, gelecekte tarımın nasıl daha aktif olacağı sorusunun yanıtlanması açısından oldukça önemlidir

8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar