• Ceren Orak

TOPRAK BOZULMASI

Bu yazımızda sizlere toprak bozulması nedir? Toprak bozulmasının nedenleri ve Toprak bozulmasını nasıl engellenir hakkında bilgiler vererek açıklayacağız.


Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin kötüleşmesi anlamına gelen toprak bozulması, insanların gelecekteki gıdasal ihtiyacının karşılanmasında karşılaşılabilecek en önemli sorunlardan biridir. Hızla artan dünya nüfusu ve daralan tarım alanları gelecek için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle besin ihtiyacının karşılanmasında temel kaynak olan toprakların, üretkenliklerini bozucu etkenlere karşı korunması oldukça önem kazanmaktadır.TOPRAK BOZULMASININ NEDENLERİ

Toprak bozulmasının birçok nedeni vardır bu nedenleri aşağıda maddeler halinde sıralayabiliriz

  • Kimyasal gübre ve tarım ilaçları

  • Ağır metaller

  • Evsel ve endüstriyel atıklar

  • Kanalizasyon suyu ve arıtma çamuru

  • Erozyon

  • Toprak Sıkıştırma

  • Aşırı otlatmaTOPRAK BOZULMASINI NASIL ENGELLERİZ?

Günümüzdeki mevcut toprak kaynaklarının durumu insanlığı besleyecek düzeyde olsa bile bunun devamlılığı için toprak bozulmasının kontrol altına alınması ve bozulmaya uğramış toprakların ıslahı gerekmektedir. Bu sebeplerden dolayı bu olayı meydana getiren etmenlerin iyi bir şekilde analiz edilmesi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Sınırlı ve yenilenmesi binlerce yılı bulan toprak kaynaklarının doğal yapısını bozmadan insan ve hayvan nüfusunun ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde verimliliğin sürdürülebilmesi ve aynı zamanda bozulmuş olan doğal dengenin sağlanabilmesi ise çevre faktörü dikkate alınmış tarım, hayvancılık ve ormancılık stratejilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Buda en büyük doğal tahribatı gerçekleştiren toprak erozyonunun önlenerek, biyolojik aktivitenin hızlandırılması ve toprağın bozulan besin maddesi dengesinin sağlanması ile toprak bozulmasının önlenmesi sağlanabilir.

22 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar