• Ceren Orak

YER ALTI SULARI KİRLİLİĞİ

Bugün sizlere yer altı sularının kirliliği hakkında bilgiler verip bu kirliliklerin nasıl önüne geçebileceğimizi araştırdık.

Yer altı suyu kirliliği tanımından önce su kirliliğinin ne olduğunu bilmek gerekirse nehir, göl, deniz, okyanus ve yer altı sularının barındırdığı bölgede görülen kirliliğe su kirliliği denilmektedir. Oluşmakta olan su kirliliği hem kendisine hem de çevresinde bulunan canlılara da fazlasıyla zararlı olmaktadır. Kirli suyun oluşma süreci atık suların yeterli bir şekilde arıtmadan geçmeden yani Evrensel atıklar ve sanayi atıklarının su havzasına dökülmesi ile oluşmaktadır.

Endüstriyel ve ev atıkları arıtılmadan bulunan ortamlarda kalması ile yeraltı su kirliliği oluşmaktadır. Yağmur sularının da yüzeye ulaşmasından itibaren kirlilik oranı çoğalmaya devam etmektedir. Yağmur sularına ek olarak bitkisel ve hayvansal atıkların, suni ve doğal gübrelerin, birden fazla bir mikroorganizma suyu aracılığıyla yeraltına inmektedir. Toprak yüzeyinden atılan atıklar süzüldüğü zeminin özelliğine göre yer altı suyu kirliliği görülmektedir.


YER ALTI SUYU KİRLİLİĞİNE NELER SEBEP OLMAKTADIR?

Sanayi atıkları ve Ev atıkları Zaman geçtikçe yağmur suyu ile birlikte topraktan yeraltı suyuna karışması sonucunda yer altı suyu kirliliği meydana gelmektedir. Kanalizasyon sistemi bulunmayan yerde bulunan tuvalet çukurundan çıkan pis suyun yeraltı suyu ile karışması ve aynı zamanda zirai mücadele ilacının bilinçsiz bir şekilde ve fazlasıyla kullanılması sonucunda yeraltı suyu kirliliğine sebep olmaktadır. Yeraltı suyu kendi arasında gruplara ayrılmaktadır. Bu yeraltı suyu; kalite oranı yüksek olan yeraltı suyu, kalite oranı orta olan yeraltı suyu ve kalite oranı düşük olan yeraltı suyu olarak üç gruba ayrılmaktadır. Kalite oranı yüksek olan kaliteli yeraltı suyu, içme suyunda ve gıda sanayisinde kullanılmakta olan yeraltı suyudur ve tüm kullanımlara Uygundur. Kalite oranı Orta seviye olan yer altı suyu, içme suyu olarak kullanılabilmesi için arıtma işleminden geçmesi gerekmektedir.


Hayvan kullanımında, tarım mallarından ya da sanayide kullanılan suyun herhangi bir şekilde arıtma cihazından geçirmeden kullanılabilir yeraltı suyudur. Kalite oranı düşük seviye olan yeraltı suyu diğer sulara göre kalite oranı en düşük ve en kötü özelliğe sahip olan yer altı suyudur. Gerekli bir şekilde sağlık, teknolojik ve ekonomik açıdan arıtma yapıldığı takdirde kullanım yerleri belirlenmektedir. Yer altı suyu kalitesini belirleyen maddeler hava kirliliği ve toprak ile etkilemesi mümkündür. Toprak ve hava kalitesinin kalite oranı ne kadar yüksek olursa suyun kalite oranı da o derece artmaktadır. Yer altı suyu kirliliği ile önemli bir çevre sorunu olarak tüm doğal hayatı ve insan sağlığını etkilemektedir.


YER ALTI SUYUNUN KİRLENMEMESİ İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Atık oluşumundan dolayı engellenemeyen bir durum haline gelen endüstri atıklar arındırılmış bir şekilde, filtrelenerek ve damıtılarak su kaynağına zarar vermemesi sağlanabilmektedir. Uygulanan sistemler ile günümüzde su kaynaklarının kirletilmediği işletmelerin inşa edilmesi ile suların temizlenmesinde büyük oranda fayda sağlamaktadır.


Temizlik yapılması için ya da farklı bir amaçla kullanılacak olan sanayide kimyasal maddenin kullanımı engellenmeli ve bunların yerine daha fazla bir doğal ürünler kullanılması gerekmektedir. Evlerde ortaya çıkan atıkların suya karışmasına ve özellikle yağların su ile karışmasına engel olunmalıdır. Ev temizliğinde kullanılan sentetik deterjan yerine suya zarar vermeyecek şekilde doğal deterjanların tercih edilmesi gerekmektedir. Tarım çalışmalarında doğal gübrelerin tercih edilmesi gerekir ve nükleer atıkların toprağa gömülmesi gerekir.

8 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar