• Aleyna İpçi

YER ALTI SULARI

Gelin bugün biraz yer altı suları hakkında konuşalım..Yeraltı suyu; birçok şehir, nehir havzası ve endüstriyel tesislerin su ihtiyacını karşılayabilen doğal bir su kaynağıdır. Yeryüzüne düşen yağışın bir kısmı bitkiler tarafından emilir, bir kısmı toprak tarafından emilir, yağışın bir kısmı yüzey suyu akışına girerek nehre ulaşır, bir kısmı da yüzeyden dibe sızar ve toprakta depolanır. Çeşitli büyüklükteki kum, şaft, çakıl gibi malzemeler arasındaki boşlukta, farklı derinliklerdeki kayalarda çatlaklar bulunmaktadır. Yerdeki boşluklarda veya gözeneklerde tutulan suya "yeraltı suyu" denir. Yeraltı suyu, dünyadaki tatlı suyun yaklaşık% 22'sini oluşturur. Bu hidrolojik döngünün bir parçasıdır. Yeraltı suyu kaynakları arasında yağışlar, okyanuslar, nehirler, göller, bataklıklar, yapay göletler ve su arıtma sistemleri bulunur.Akifer Nedir?


Akifer, yeraltı sularını içeren ve taşıyan kayalık bir ortamdır. Boyutları ve miktarı suyun serbestçe girmesine veya hareket etmesine izin veren, birbirine bağlı boşluklar içeren kayalardan yapılmış geçirgen kısımlardır.


Yer Altı Sularının Hareketleri

Yerçekimi, toprağa akan sudan farklı olarak çok yavaş hareket eden yeraltı sularının aşağı doğru hareketi için gereken enerjiyi sağlar. Bu nedenle yeraltı suyunun hızı, bir gün veya yıl içindeki mesafe olarak m / yıl cinsinden ifade edilir. Yeraltı suyundaki yavaş hareket nedeniyle akış sabittir.

Yer Altı Sularının Özellikleri


Yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal özelliklerini incelerken, bazı ayırt edici özelliklere sahip olduklarını belirtmekte fayda var. En çarpıcı fiziksel özellikler arasında sıcaklık, akış, basınç durumu ve sıvı seviyesi değişiklikleri yer alır. Yeraltı suyu, yüzey suyu kadar saf değildir. Bazı erimiş kimyasallarla karıştırıldıkları bulundu. Yeraltı suyunun hemen hemen tüm kimyasal bileşenleri belirli bir oranda element içerir. Bunlar; kalsiyum karbonat, kalsiyum sülfat, sodyum klorür, demir, kükürt, nitrojen ve silikon gibi elementlerdir.


Kaynak Nedir?

Yeraltı sularının aktığı veya araziye nüfuz ettiği yere "kaynak suyu" denir.


Kaynakların Sınıflandırılması:

  • Sürekli Kaynaklar

  • Konum Kaynakları

  • Jeolojik Yapılarına Göre Kaynaklar

  • Akifer Tiplerine Göre Kaynaklar

  • Yeryüzüne Çıkış Biçimine Göre Kaynaklar

  • Sıcaklığına Göre Kaynaklar

  • Suyun Kimyasal Bileşenine Göre Kaynaklar


5 görüntüleme

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

Yakın Zamanda Eklenen Diğer Yazılar